Utveckla intranätet | Inspiration, exempel

Ge intranätgruppen viktig kunskap och inspirerande insikter. Se exempel och lär av andra intranätprojekt.

”Utveckla intranätet” ger dig det som annars är dolt bakom brandväggar — chansen att se hur andra intranät har löst de frågor ni ställer er. Kursen ger dig också statistisk fakta kring vanliga behov som intranät måste lösa och metoder för att utvärdera ditt intranät.

Innehåll i Utveckla intranätet

”Utveckla intranätet” anpassas efter de intressen och önskemål som ni har. Den ges som halv- eller heldagskurs samt som kortare inspirationsseminarium.

 • Intranätstrategi
  Starta med uppgifts- och behovsprioritering.
 • Analys och förstudie
  Arbeta med fakta, inte bara åsikter.
 • Välj rätt recept
  Dina ingredienser är information, kommunikation, aktiviteter och samarbete.
 • De 30 vanligaste behoven ett intranät ska lösa
  Unika data från ett 50-tal intranät.
 • Gör det lättare att hitta
  Så arbetar du med det vanligaste kravet.
 • När kollegorna blir publicister
  Intranät 2.0
 • Visa intranätets värde
  Utvärdering och uppföljning.

För alla kurser gäller

Endast utbildning av grupper. Du kan inte anmäla dig som enskild.

Lär dig mer om intranät

Se artiklar och tips om Intranät.

Hör gärna av dig om du vill veta mer