Så skriver du nyttosidor – serviceinnehåll som ger effekt

Det viktigaste innehållet är inte artiklar. Det är den service du erbjuder. Du behöver skriva sidor som skapar nytta.

Kursen ger insikter, gemensam förståelse, många exempel och konkreta metoder för att bättre stödja det era besökare vill göra. Den vänder sig till grupper på samma arbetsplats som arbetar med myndighetswebbplatser, B2B-sajter eller intranät.

Vi koncentrerar oss helt på produktionen av nyttosidor och lämnar nyheter, bloggar eller det traditionella varumärkesinnehållet åt sidan (men du vet förstås att det som verkligen bygger varumärke är att skapa rätt effekter för besökaren).

Kursen är i sitt grundutförande en halvdagskurs. Den kan byggas på med workshop kring deltagarnas egna sidor. Redan under halvdagen får de arbeta med eget innehåll om ni vill.

Innehåll i Så skriver du nyttosidor

 • Förstå ”effekt” – det som ska hända på sidan.
 • Läsaren kommer inte för att läsa. Den vill göra något, på eller tack vare din sida.
 • Struktur och startsida är bara vägar till målet. Det är på den enskilda sidan det avgörs – lärorika exempel från nyttosidor som lyckas och misslyckas.
 • Core content: en modell för att skapa sidor som hjälper läsaren att agera.
  • Sätt strategiska mål: se verksamhets-/affärsnytta.
  • Sätt taktiska mål: då har din sida lyckats.
  • Gör en enkel intresseanalys: så vet du vad läsaren vill.
  • Ta reda på vilka förväntningar och vilken kunskap läsaren kommer med.
  • Stöd möjligheten att agera: välj hur läsarens uppgift ska lösas.
 • Skriva för nytta.
  • Tänk steg-för-steg eller manual, inte artikel.
  • De grundläggande fyra stegen.
  • Den minsta beståndsdelen räknas: vikten av mikrocopy som levererar.
 • Utvärdera resultatet av din nyttosida.

Ur kursen

Exempel på ”core content”-planering för en sida om friskvård:

Skärmavbild 2019-03-26 kl. 14.57.53

För alla kurser gäller

Endast utbildning av grupper. Du kan inte anmäla dig som enskild.

Hör gärna av dig om du vill veta mer