Serviceredaktören

Lär dig att bli serviceredaktör – den som drivs av att skapa nytta för besökaren, som utgår från fakta och ser till att rätt saker händer på webbplatsen eller intranätet.

”Serviceredaktör” är inte ett nytt jobb. Det är ett konstaterande av vårt viktigaste uppdrag som webb- eller intranätredaktörer. Du ska ge service. Du ska se till att besökaren får den nytta som hon förväntar sig från sajten.

Serviceredaktören skriver för att rätt saker ska hända.
Serviceredaktören skriver för att skapa effekter – för besökaren och organisationen.

Du skapar service genom att arbeta med ditt innehåll men innehållet är inte målet. Att ”det ligger där” är inte gott nog. Serviceredaktören planerar, arbetar för och följer upp innehållets resultat.

I denna kurs utvecklar vi därför skrivandet och hur du arbetar med annat innehåll. Vi ser hur ”bra texter” betyder mer än att de är korta, välformulerade eller slagkraftiga. Vi ser att texter är bra när sajten möter besökarens behov.

Kursen vänder sig till grupper som arbetar med en informationsrik sajt: en myndighet, en B2B-webbplats, ett intranät. Kursen ger dig arbetsmetoderna för att bli en redaktör som tydligt och direkt bidrar med ett värde för din organisation. Att se serviceaspekten i ditt redaktörskap är att göra dig själv mer värdefull.

Innehåll i Serviceredaktören

Kursen ”Serviceredaktören” ges som heldagsutbildning men kan anpassas efter era möjligheter och intressen.

  • Webben är en plats där vi gör saker. Förstå hur webb och intranät används.
  • Principer för en självservicemiljö.
  • ”Vad ska hända?” — grundfrågan inför all publicering.
  • Så tar du reda på läsarens konkreta behov.
  • Prioritering och urval avgörande för god service.
  • Sätt mål för ditt innehåll. Att det blir läst räcker inte.
  • Test- och uppföljningsmetoder för ditt innehåll.
  • Innehållets många delar: Det är i detaljerna framgången finns.
  • Att rapportera sajtens resultat till ledningen.
  • Exempel från framgångsrika — och misslyckade — sajter.

För alla kurser gäller

Endast utbildning av grupper. Du kan inte anmäla dig som enskild.

Hör gärna av dig om du vill veta mer