Förbjud dessa ord på din webbplats

Finns det ord och formuleringar som är så dåliga att du borde förbjuda dem på din sajt? Ja, jag kommer åtminstone aldrig hälsa en besökare ”välkommen” eller be henne ”se vår film”.

Förbjuda är ett starkt ord och jag har inte vaknat en morgon och börjat förespråka censur. Men ändå. IMedia UK funderar kring vilka formuleringar som är så kantiga, klumpiga, amatörmässiga, löjliga att du helt enkelt borde strunta i dem.

Alla deras exempel är inte lika bra men följande kan jag skriva under på:

 • Välkommen — tanken är kanske god men det är bättre att besökaren känner sig välkommen än att du säger att hon är det.
 • Klicka härdetta skrev jag om nyligen
 • Bibliotek/Resurser, och jag vill lägga till Verktyg — mer innehållslösa ord får man leta efter.
 • Lösningar — säger ingenting, om du inte råkar vara i en kemisk bransch.

Kan vi komma på fler?

 • Se vår film — jag vill inte se din film, livet är för kort. Däremot kanske en film kan hjälpa mig att göra det jag vill. Skriv då vilken nytta jag har av filmen.
 • VD-brev — en utvecklad form av hybris. Skulle besökarna snällt läsa för att högste chefen behagar tala? Nej, du behöver hitta andra sätt att få fram det förhoppningsvis viktiga som VD vill förmedla.
 • Förändring — en bubblare i valtider. Har du inget bättre att säga än att saker borde vara annorlunda, var tyst. Men prata gärna om vad det annorlunda, ändrade innebär för mig.

Intranätet är ingen publiceringskanal

Det är naturligt att tänka ”publicistiska processer” när du tänker intranät. Men det leder lätt fel. Fel saker premieras, fel beslut tas kring hur medarbetarna ska använda intranätet.

Vad får en publicist att känna sig nöjd? Säkert mycket men garanterat publiceringen i sig. Jobbet är gjort när innehållet är ”utlagt”, det vill säga publicerat.

Problemet är att ingenting är uppnått på ett intranät för att saker och ting ligger där. Inget är uppnått ens när innehållet konsumeras. Verklig nytta uppstår först när innehållet gett de önskade effekterna. Intranätteamet kan därmed göra större nytta under en arbetsdag genom att ta bort, minska eller ändra innehåll än vad de gör genom att publicera.

Detta brukar jag tjata om så fort jag får chansen. Tar tillfället i akt och gör det även idag när Step Two Designs skriver om åtta vanliga misstag i arbetet med intranät. Alla åtta misstagen är intressanta att diskutera men jag fortsätter med publiceringstanken.

This ‘publisher-centric’ approach to intranets is widespread and corrosive. It means that staff have to know who owns the content before they can find it, one of the most common frustrations for users, particularly in large and complex organisations.

Precis så ser det ju faktiskt ut på många intranät. Det är redaktörernas ansvarsområden som bestämmer intranätets struktur, inte medarbetarnas behov. Galet förstås. Och lösningen är åtminstone principiellt väldigt enkel. Jag kan bara hålla med om Step Two Designs slutsats.

The challenge for intranet designers is to move the site towards a ‘user-centric’ approach, where content and functionality is delivered in a way that will be easily understood by staff. This requires a clear vision, excellent training and support for content owners, and ongoing change management.

Öppen källkod bryter ny mark för intranät

I dessa tider då Sharepoint blir allt mer(?) dominerande för intranät är det intressant att vissa går mot strömmen. Det finns alternativ.

Förra sommaren skrev jag om Open Atrium, ett open source-alternativ just för intranät. Nu börjar det också dyka upp exempel på intranät som faktiskt byggts med detta Drupal-baserade system. Starka är ett sådant exempel:

Utöver installation & konfiguration av Drupal & Open Atrium, har anpassningar gjorts för att koppla administratörer av systemet mot Microsoft’s Active Directory och hantera fritextsökningar i bifogade PDF-dokument.

För bara några dagar sedan fick jag frågan från en teknikleverantör vilken den vanligaste intranätplattformen är. Jag gissade (för jag håller egentligen inte koll) att Sharepoint som grund och Episerver som redaktörsgränssnitt är så nära formulär 1A man kan komma just nu.

Utan att varken vilja eller kunna avgöra om Open Atrium egentligen tävlar i samma klass konstaterar jag att det är både kul och viktigt med alternativ.

Att jag sedan blir lite bekymrad över att viktig dokumentation samlats i ”böcker” hos Starka är en helt annan sak. När ska vi för gott göra av oss med den gamla metaforen…? Personalhandboken stod i bokhyllan och har väldigt sällan något på intranätet att göra.

Länken gör skillnaden för bra webb

Har sagt det förr, säger det igen. Att skriva bra länkar är avgörande för att du ska kunna skapa bra webb.

Läs tipsen om meningsfulla länkar. Just du har förhoppningsvis passerat den ganska enkla nivå som tipsen är på. Men du har antagligen webbredaktörer runt dig som ännu inte förstått. För precis så här är det:

For over 10 years now, usability experts have been saying links need to be meaningful. Meaningful links help surfers to scan a page, drive clicking behaviour and enhance conversion rates.

And yet, websites and blogs are still littered with “Click here” and “Read more” links. Here’s a little reminder, and a few examples, why meaningful links are so important.

Tips från Lars Karlsson.

Enkelt intranät: glöm tekniklöften, titta på läsaren

En insikt alla borde skaffa sig. Och en lösning alla borde lära sig. Janus Boye funderar kring hur intranäten ska bli enklare att använda.

I två meningar fångar Janus lika många sanningar. Varje intranätansvarig — och för den delen också webbansvarig — måste förstå hur sant detta är.

It seems to me that the solution is not to hope vendors will suddenly change and prioritize the user experience. Rather, if intranet managers became better at spending time away from their desk, so they could meet with their users and learn from their requirements.

Bara 20 platser kvar på International Intranet Day

International Intranet Day i Köpenhamn den 24 mars håller på att bli fulltecknad. Kolla programmet och om du vill anmäla dig får du 15 % rabatt som trogen läsare här.

International Intranet Day kan bli intressant. Inte bara för att jag ska prata där 🙂 utan för att dagen har ett starkt fokus på att verkligen lära av andra.

Så här beskriver arrangörerna dagen.

Highlights from the programme include:

 • Two expert presentations from British senior analyst Mike Davis from Ovum and Swedish intranet expert Fredrik Wackaa.
 • Cases and live demos from 10 different European organisations, including COWI, Erste Bank Group and Novozymes.
 • Roundtables with opportunity to discuss your own experiences with experts and peers in small groups around topics such as content, strategy, collaboration and social media, portals and SharePoint for intranets.

Om du vill anmäla dig får du 15 % rabatt genom att ange ”wackaa” i rutan för Coupon Codeanmälningssidan.

Mindre marknadsföring marknadsför mer

Ett litet, litet exempel som säger väldigt, väldigt mycket om webben. När RJMetrics la ner försöken att marknadsföra sin tjänst blev resultatet betydligt fler intresserade.

Det är på ABtests.com som jag hittar denna moderna, sedelärande historia. Situationen är klassisk. Säg att du säljer något som du vill få potentiella kunder att prova. Masskommunikationens ryggmärgsreflex är att berätta hur fantastiskt bra produkten eller tjänsten är. Vilken nytta den gör. Hur den hjälper kunderna.

Eller med RJMetrics egna ord:

Our original page has a flash movie that gives an overview of our target customers, the problems they face, and how RJMetrics can help.

Flash… jag ger mig inte in i den diskussionen nu utan konstaterar att företaget inte var nöjda med andelen omvandlingar, alltså hur många av dem som kom till sidan som faktiskt gick vidare, fyllde i formuläret och provade tjänsten. Så sidan förändrades.

We removed the flash movie and the marketing copy. The form is much larger and positioned more prominently on the page. There is also an explanation of what happens when they fill out the form…

Resultatet: 200 procent fler gjorde det företaget ville.

Nu är det som sagt ett litet exempel. Men det bär med sig åtminstone två generella lärdomar.

 • På webben vill vi ytterst sällan vara passiva och mottagliga. Vi vill göra saker. En fördröjning eller onödig komplexitet innebär att vi drar vidare. Därför måste webb och intranät — snabbt och kompromisslöst — lösa uppgiften. Det gör sällan traditionell marknadsföring.
 • Testa, testa, testa. Hur annars ska du kunna visa VD, marknadsdirektör eller produktansvarig att de vanliga hjulspåren leder er fel? Hur annars ska du kunna marknadsföra på riktigt?

Sökmotoroptimering för intranät – fler utmaningar

Sökoptimering är inte bara en fråga för externa sajter. Också intranät kräver engagerade redaktörer som vill bli hittade.

Magnus Bråth tar upp den intressanta frågan om sökmotoroptimering för intranät (eller sökoptimering, som jag tycker är ett bättre ord). Tre av hans tips är grundläggande och bra: skriv bra titlar, bra rubriker och var beredd på att göra manuella förändringar av sökresultat om det behövs.

Särskilt det sistnämnda tipset är viktigt att understryka. Redaktionella tips — ”best bets” — är en metod som är klockren på intranät. Inte sällan finns det mycket information om det som är extra viktigt för organisationen. Produktinformation är ett typiskt exempel. Och i just situationer med mycket likartad information är livet svårast för en sökmotor. Just då kan också ett enkelt tips om den bästa sidan att utgå från vara djupt värdefullt.

Däremot är jag mindre övertygad om Magnus tips att tagga bilder. Jag skulle i stället peka på vikten av metataggen ”keywords”, det vill säga det dolda innehåll som Google tar liten eller ingen hänsyn till externt. Internt är sökmotorerna i princip alltid konfigurerade för att lägga relativt stor vikt vid innehållet i denna tagg — vid ”sökorden” som det brukar kallas.

Dessutom vill jag lägga till två ytterligare punkter:

 • Viljan att bli hittad: Titta på snart sagt vilken Google-sökning som helst. Den kommer att toppas av sajter som vill vara där. Som (mer eller mindre) har ansträngt sig för att hamna där. Fråga dig sedan hur många gånger en lokal intranätredaktör frågat ”hur ska jag göra för att komma högre i intranätets sökmotor”? Det krävs alltså ett fokus på sökningar internt. Redaktörer som tänker på sina läsare, som funderar över ordval… allt det som ligger till grund för att exempelvis kunna skriva en bra titel.
 • Rätt tekniska förutsättningar: Tråkigt, jag vet, men denna svårighet går inte att bortse från. Vad är intranätet? Är det innehållet i publiceringsverktyget? På filservern? I SharePoint-installationen? I SAP? I projektplatsen? All of the above? Allt för ofta är det vattentäta skott mellan dessa informationskällor/-typer, vilket i hög grad bidrar till känslan att ”på intranätet går det aldrig att hitta något”.

Sälj tillgänglighet, få användbarhet på köpet

Från avdelningen för halvt cyniska reflektioner: Folk kommer alltid att ha åsikter om vad som är bra och användbart, men mot tillgänglighet vågar de inte argumentera. Så fokusera på tillgänglighet.

Mark Morrell står för reflektionen:

Well there are some improvements which are a matter of opinion.  What is usable to one person maybe very unusable to another.  They are subjective.

But accessibility is NOT subjective.  Either a site is accessible or not.  Also in most countries there is a legal requirement for web services (this includes intranets) to be accessible.

Egentligen är detta uppåt väggarna. Särskilt eftersom det inte finns någon garanti för att tillgänglighet och användbarhet i alla lägen ställer samma krav. En sajt, tjänst eller sida kan vara tillgänglig utan att vara användbar.

Men visst — det är inte teori vi sysslar med. Vi försöker få saker att hända. Rätt saker, helst. Kan ett tillgänglighetsargument göra diskussionen med utvecklare enklare, varför inte?

Realtidssamarbete tar fart(?) på de stora företagen

Google Wave kan man tycka vad man vill om. Men att det finns en poäng med realtidssamarbete är uppenbart och en ny lösning gör kanske steget enklare för de allra största organisationerna.

Hajpen kring Google Wave var enorm. Själv var jag bitter över att jag ”aldrig” fick en inbjudan — men när jag väl fick den försvann entusiasmen fort. Än så länge har jag inte hittat något perfekt användningsområde, måste jag säga.

Jag är inte ensam om skepsisen. Men det finns å andra sidan många som fastnat för tanken på en starkt kollaborativ tjänst där utbytet sker i realtid. När SAP nu erbjuder en liknande lösning öppnar sig också nya möjligheter.

SAP är ju starka hos de allra största. Med sina system för informationshantering, självservice och mycket annat är SAP själva infrastrukturen på många ställen. De har en trovärdighet som få andra (att användarna brukar svära över systemen är en annan diskussion…).