Intranätet är ingen publiceringskanal

Det är naturligt att tänka ”publicistiska processer” när du tänker intranät. Men det leder lätt fel. Fel saker premieras, fel beslut tas kring hur medarbetarna ska använda intranätet.

Vad får en publicist att känna sig nöjd? Säkert mycket men garanterat publiceringen i sig. Jobbet är gjort när innehållet är ”utlagt”, det vill säga publicerat.

Problemet är att ingenting är uppnått på ett intranät för att saker och ting ligger där. Inget är uppnått ens när innehållet konsumeras. Verklig nytta uppstår först när innehållet gett de önskade effekterna. Intranätteamet kan därmed göra större nytta under en arbetsdag genom att ta bort, minska eller ändra innehåll än vad de gör genom att publicera.

Detta brukar jag tjata om så fort jag får chansen. Tar tillfället i akt och gör det även idag när Step Two Designs skriver om åtta vanliga misstag i arbetet med intranät. Alla åtta misstagen är intressanta att diskutera men jag fortsätter med publiceringstanken.

This ‘publisher-centric’ approach to intranets is widespread and corrosive. It means that staff have to know who owns the content before they can find it, one of the most common frustrations for users, particularly in large and complex organisations.

Precis så ser det ju faktiskt ut på många intranät. Det är redaktörernas ansvarsområden som bestämmer intranätets struktur, inte medarbetarnas behov. Galet förstås. Och lösningen är åtminstone principiellt väldigt enkel. Jag kan bara hålla med om Step Two Designs slutsats.

The challenge for intranet designers is to move the site towards a ‘user-centric’ approach, where content and functionality is delivered in a way that will be easily understood by staff. This requires a clear vision, excellent training and support for content owners, and ongoing change management.

1 kommentar

  1. Kan inte annat än att hålla med. Det brukar inte heller vara omöjligt att få orgnaisationen med sig på tänket i teorin. Den stora utmaningen ligger istället i att realisera och förvalta den nya approachen. Därför tycker jag att det här är en viktig mening:

    ”This requires a clear vision, excellent training and support for content owners, and ongoing change management.”

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: