Mobilt intranät får applåder

Två aktuella exempel visar hur det mobila intranätet blir allt mer vardag. Utvecklingen är lika viktig som den är förutsägbar.

Att utvecklingen är förutsägbar är givet. Med tanke på hur vi använder nätet privat kan arbetsplatserna inte stå emot ens om de skulle vilja. Ryggmärgsreaktionerna kring säkerhet — eller den påstådda bristen på den — må vara mänskliga men likafullt en slags dödsryckningar från en snart arkiverad strategi.

Att de mobila intranäten är viktiga är kanske lika givet. Men jag vill lyfta fram betydelsen för oss som jobbar med intranät (eller digitala arbetsplatser om du hellre använder det begreppet): den totala koncentrationen på intranätet som en plats med ”sidor”, ”avdelningar” och här och där en ”tjänst” har varit hämmande.

Själva www-konceptet har begränsat oss. Många har försökt, verkligen ansträngt sig, men ändå hamnat i publicistrollen. De har ansvarat för att lägga ut grejer. När vi hela tiden borde tagit ansvaret att lösa uppgifter och skapa önskade effekter. Och jag tror att vi blir bättre på att se det i en ny miljö, en miljö där ”sidor” på en enda plats ersätts av informations-, kommunikations-, aktivitets- och samarbetsbyggstenar som används på många platser och sätt.

eBay verkar har tänkt i ungefär de termerna när de gjort om intranätet och skapat en kompletterande app. Nu är eBay, tycker jag, genuint ointressant som jämförelse för de flesta företag och organisationer. Butikskedjan Woolworths rör sig däremot i en vanligare verklighet. 890 butikschefer har fått iPads för att kunna ta sig ut från kontoret betydligt mer.

  • There’s an app for managing product recalls, for viewing store policies and procedures, and for implementing ”planograms” — centrally provided designs of how products are to be arranged on shelves.
  • There is an app explaining safety systems, and Yammer, a Woolworths’ implementation of the Microsoft-owned social network used by corporations, was also installed.

Lite kul är det att bifallet från cheferna var extatiskt. Om det beror på arbetsstödet eller en gratis iPad vill jag låta vara osagt…

There was ”whooping and cheering” when the initiative was launched (and iPads handed out) at the conference. Can you imagine getting that at a new intranet rollout?

Personligen tror jag visserligen mer på BYOD/BYOT/BYOB än på fler nya, tillhandahållna apparater. Men det är ju en avvägning som beror på många saker och löftet är det samma. Mindre fokus på lösningen. Mer fokus på uppgiften och effekten. Hoppas jag.

%d