Fler dimensioner med sociala medier

Jag har precis lett en kurs för redaktörer om webbens utveckling, och naturligtvis är det omöjligt – förmodligen tjänstefel… – att då inte diskutera det som brukar kallas sociala medier: Wikis, podcasting, bloggar, tagging etc. Men vi är i ett skede där det inte alltid är uppenbart hur de kommer att användas. Vad blir effekten av dem?

Kanske brittiska Patient Opinion ger en antydan.

It uses patient weblogs, location-based services, RSS feeds and social tagging to create reliable patient-generated reputations for individual departments and services, sharing these with prospective patients at the point of choosing a hospital.

Det handlar alltså om en tjänst som uteslutande bygger på människors omdömen, levererade via sociala mediefunktioner. Syftet är att peka ut bra eller dåliga sjukhus och kliniker.

Man kanske tror att det mest är gnällspikar som tar sig tid att uttrycka sig. Och visst finns det klagomål. Att aldrig få träffa samma doktor är ett problem som många svenskar känner igen. Men det finns också nöjda och tacksamma patienter (som dessutom tipsar om parkeringsmöjligheter).

Om jag skulle välja sjukhus skulle jag vilja ha tillgång till sådan här information. Är den lika trovärdig som Socialstyrelsens? Nej, antagligen inte. Men det kvittar. Det är inte i stället för officiell information. Det är ett komplement till den. Det är en ny dimension. Det är diskussionen i vänkretsen som blivit massdistribuerad.

Detta är också den avgörande effekten av sociala medier. Vi kommer som individer, företag och organisationer att navigera i ett betydligt mer flerdimensionellt informationsflöde. Det är positivt. I varje fall för den kommunikatör som lyssnar och engagerar sig där människor skapar bilden av företaget/organisationen.

%d bloggare gillar detta: