Sluta betrakta kollegorna som boskap

Underskatta inte ordets makt. Genom att beskriva dina kollegor som ”anställda” — på intranät och i annan intern kommunikation — säger du i praktiken att du betraktar dem som boskap. Den verbala örfilen levererar Wedge.

‘Employee’ is a cold, blunt word, with little respect or value attached to it. (…) In the average company, we are all employees, so it makes no sense to verbally separate the ‘author’ or the Directors from other people. We’re all employed. Plus, we are people first and employees second.

Låt mig direkt erkänna att jag själv använt ordet ”anställda”. Fast jag har allt mer gått över till ”medarbetare”. Kan inte påstå att jag medvetet tagit så tydlig ställning som Wedge gör men hans poäng är klockren. Det sista ett effektivt och värdeskapande intranät ska göra är att skapa distans.

If you want to replace all instances of the word ‘employees’ with ‘colleagues’ or ‘people’ you’ll make a vast difference to the tone of your internal articles. Only contractual messages should refer to people like cattle.

Externa bloggar ”tar över” intern kommunikation

CNN Money berättar hur fristående bloggar i flera fall blivit de viktigaste informationskällorna för anställda i de företag som bloggarna noggrant bevakar.

Många företag har bloggare som intensivt följer vad de gör. Ford och Starbucks är bara två exempel. Men det är onekligen en ny insikt att dessa bloggar ibland vet mer — i vart fall berättar mer — än vad de interna kommunikationskanalerna gör.

Medieföretaget Gannett har på sistone upplevt vad det innebär. En kommentar till bloggaren belyser den roll bloggen upplevs spela.

Readers of the blog have shown appreciation for Hopkins’ work. An anonymous comment on his blog in early December said, ”Without this [blog], we don’t hear what’s happening to the company we all break our fannies for – and we sure don’t hear the truth of why it’s happening. We are paying the price for corporate greed. Jim is merely exposing that.”

Forrester om sociala intranät: Bloggar ner, wikis upp

Analysfirman Forrester har gjort en prognos över hur olika samarbetsverktyg kommer att utvecklas på intranät. Det som kommer att ha störst effekt, menar de, är sociala nätverk. De ”…will transform the nature of work. Social networks provide context to content.”

Däremot så ser det sämre ut för de sociala verktyg som inledde den stora förändring vi nu upplever på bred front.

Blogging is not going away — but it does not capture or hold the attention of an enterprise audience. Social networks will breathe new life into internal blogs by providing more context to blogged content, but Forrester found that blogging alone does not capture the attention of an enterprise audience.

Podcasting is on the decline.

Större potential har förutom sociala nätverk wikis, forum och <applåd från mig>RSS</applåd från mig>.

Wikis help transform collaboration. One of the most promising Web 2.0 technologies for the enterprise…

Forums are underused…

RSS is underappreciated in the enterprise. This ubiquitous technology provides a mechanism to get content to people where they need it, rather than expecting people to find it.

Så vad är det vi ser här? Bortsett från RSS som ju handlar om konsumtion snarare än samarbete tycks de mest sociala verktygen vinna (om Forrester får rätt). Ju bättre verktygen är på interaktion och samarbete, desto större blir deras genomslag.

Forrester Projects Which Enterprise Web 2.0 Collaboration Technologies Will Grow, Which Will Decline

Intranätet ska lyfta produktiviteten

Den viktigaste uppgiften för kommunikatörer och HR-specialister är att stödja ökad produktivitet. Och den viktigaste metoden för att åstadkomma det är intranätet.

Det är slutsatsen av en enkät som drygt 300 personer svarat på. Som vanligt handlar det om USA och jag vet inte om svaret skulle bli det samma här. Men eftersom jag vill att svaret ska bli det samma i Sverige tycker jag att slutsatsen är intressant.

23 procent såg som sin största utmaning att stärka varumärket. 29 procent valde att utse ökad produktivitet till sin främsta utmaning.

Metoden för att arbeta med produktivitetsförbättringar? Intranätet.

Källa: The Internal Comms Hub
Källa: The Internal Comms Hub

Sociala nätverk gör jobbet effektivare

Sociala nätverk gör människor mer effektiva på jobbet. Det anser i varje fall 65 procent av dem som har tillgång till sociala nätverksmöjligheter. 46 procent säger att de blivit mer kreativa och fått nya idéer personligen. Det visar en undersökning bland europeiska företag från AT&T.

De fem vanligaste sociala nätverkslösningarna är dessa.

 1. Företagens egna samarbetsrum på intranätet (39%)
 2. Interna forum inom företaget (20%)
 3. Företagsproducerat videoinnehåll som delas på intranätet (16%)
 4. Webbens sociala nätverk som LinkedIn, Facebook etc. (15%)
 5. Externa samarbetssajter och interna företagsbloggar (båda 11%)

Äntligen data från Europa alltså, och inte USA. Tyvärr är inte Sverige med. Men resultaten ställer en del fördomar på huvudet. Det visar sig exempelvis att användningen är mer utbredd i Tyskland än i Storbritannien (mina egna fördomar skulle fått mig att gissa tvärtom).

Glöm att unga per definition är mer öppna

Neville Hobson har fler resultat ur undersökningen och det visar sig, återigen, att etablerade sanningar bör ifrågasättas, vilket jag gjort tidigare.

More of those aged 18-34 think there are negatives about social networking in the workplace, compared to those aged 55+

Och inte bara är yngre mer negativa. En högre andel av dem tycker att sociala möjligheter distraherar på jobbet. Däremot är de snäppet mindre rädda för informationsläckor än äldre åldergrupper.

Läckor är dock en reell risk. 24 procent av de tillfrågade har upplevt läckor som en följd av att information publicerats på interna eller externa nätverkssajter.

Att MSN-generationen inte ställer sig upp och klappar händerna är positivt. Det är bra att ifrågasätta. Men det är en tankeväckare. Den som tror att mer utbyte och delning kommer att gynna affärerna/verksamheten kan inte bara sitta och vänta på en generationsväxling. Det krävs mer.

Stämmer resultaten? Kanske inte så viktigt.

Vid en första anblick är det höga andelar som både provat och är positiva. Jag tror att vi ska komma ihåg två saker.

 1. De traditionella samarbetsrummen på intranät är medräknade. Dessa är faktiskt ganska vanliga.
 2. Medan vissa företag är väldigt aktiva, är andra helt avvaktande. Med så stora skillnader ger det givetvis stort utslag vilka företag man når människor från.

De exakta nivåerna är inte heller så betydelsefulla, tycker jag. Även om de vore hälften så höga är det nivåer nog för att understryka behovet av att fundera, testa och hitta sin egen lösning. På alla företag.

I sammanhanget bjuder CIO på några snabba tips för hur man kommer igång med kunskapsdelning internt.

 • Visa värdet för enskilde — vinsten av att vara med ska vara större än kostnaden, helt enkelt.
 • Håll det verkligt, bygg upp delningen runt kritiska områden för verksamheten.
 • Börja med entusiasterna.
 • Övertyga dem som kan påverka andra.
 • Gör det enkelt. Så enkelt att vem som helst kan klara av det.
 • Utse, eller anställ, en ansvarig som driver kunskapsdelningen framåt.
 • Berätta historier om människors erfarenheter.
 • Ge dem som bidrar erkännande.
 • Allt ska inte vara på nätet — se till att människor träffas och delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

Intern video för företag ny Google-satsning

Nu kan alla företag enkelt och billigt skapa interna videokanaler. Google har lanserat en produkt som ger den sociala videosfärens alla fördelar men samtidigt håller informationen kvar på intranätet.

Video är uppenbarligen ett väldigt bra sätt att nå andra människor. YouTubes framgång är känd för alla och intresset/tittandet fortsätter att öka snabbt för video generellt.

Självklart är de stora publika sajterna en arena även för företag och organisationer. Men hur öppen man än vill och vågar vara finns det naturliga begränsningar. Allt ska inte spridas till alla. Allt är helt enkelt inte intressant för alla.

InformationWeek: Google envisions companies using Google Video for announcements from corporate leaders, training, recordings of customer site visits, and intra-employee evangelism.

Det bästa från två världar möts, kan man säga. De sociala dimensioner som skapat videoboomen blir tillgängliga för ett intranät utan att IT-avdelningen behöver fundera på lagringskapacitet eller publiceringsplattform.

Googles egen beskrivning:

 1. Share rich video information – Video sharing makes important communications like internal trainings and corporate announcements more personal, engaging and effective.
 2. Keep videos secure and private – Employees can securely share videos with select coworkers or everyone at the company without making confidential information public.
 3. No large files or complex infrastructure – Google securely hosts and streams your videos, so employees don’t need to share videos over email, or burden IT for a video solution.
 4. Everyone at your company can contribute – Employees can share videos instantly. Viewing and annotating doesn’t require any special software, just a standard browser.

Information viktigare än organisation för effektivitet

Ska du öka effektiviteten där du jobbar är det bättre att ringa informationsavdelningen är organisationsutvecklarna. Den slutsatsen — faktiskt inte överdrivet spetsad — kan vi dra av en aktuell artikel i Harvard Business Review.

I The Secrets to Successful Strategy Execution (gratis under en kort period) listas bland annat de 17 viktigaste kännetecknena på organisatorisk effektivitet. Flera i den absoluta toppen handlar om information.

1. Everyone has a good idea of the decisions and actions for which he or she is responsible.
2. Important information about the competitive environment gets to headquarters quickly.

4. Information flows freely across organizational boundaries.

Som Intranet Focus konstaterar är den vanliga metoden för att skapa högre effektivitet, organisationsförändringar, inte särskilt högt rankad.

…only three of the characteristics relate to structure, and none ranked higher than 13th, so all those clever re-organisation plans to ensure the organisation is fit for purpose are just window-dressing and have no impact on the chances of achieving strategic goals.

Skriv ut rapporten och lägg den på ledningsgruppens sammanträdesbord. Harvard Business Review är hemmaplan för dem — och just nu vidarebefordrar tidskriften ditt budskap.

Anställda föredrar öppna sociala nätverk

Undersökningar visar att företag som köpt lösningar för interna sociala nätverk — communities — har gjort en dålig investering. Anställda använder hellre de nätverk de redan är aktiva på.

Tyvärr framgår det inte vilka undersökningar det handlar om i IDGs artikel. Så trovärdigheten är låg men slutsatsen är inte orimlig. Vi har inte hur mycket engagemang och tid som helst, och sociala nätverk kräver bådadera.

Det är alltså logiskt att vi försöker samla våra kontakter på ett ställe.

Om detta stämmer generellt väcker det en intressant, strategisk frågeställning för stora organisationer. Satsa på eget eller försöka existera inom ramen för ett större nätverk?

Många svenska företag har redan (inofficiella) grupper för anställda på Facebook. Det börjar också dyka upp lösningar som WorkBook, vilken påstås erbjuda ett säkrare sätt att kommunicera företagsinternt på just Facebook.

Wikis på frammarsch – både löfte och utmaning

En rapport från konsultfirman J. Boye visar att wikis — webbsidor som alla kan skapa och ändra — ökar internt i företag och organisationer. Men det sker inte problemfritt överallt. Den stora utmaningen är att säkerställa goda rutiner.

Wiki-formatets kärna är samarbete och öppenhet. Ingen äger informationen utan allas bidrag är viktiga. Min egen erfarenhet är att just wikin är det av alla ”2.0”-verktyg som väcker störst intresse för intranät.

Rapporten pekar på möjligheterna:

Wikis can offer strategic benefits when it comes to increasing contribution and ownership, and improving information sharing.

Men för att nå de positiva effekterna krävs, menar J. Boye, att rätt kultur finns eller skapas för användningen.

“We see examples of a wiki becoming a source of conflict in certain organisations. With the potential for everyone to contribute and a lack of built-in management control, concerns of quality and confidentiality put a damper on motivation. Too often, employees may be unwilling to contribute to the wiki, for fear of exposing themselves to criticism”.

Bristande information ger 29 % sämre resultat

En beräkning visar att företag förlorar 29 procent av sin operationella förmåga genom bristande informationsrutiner. Beslut fattas på fel underlag och beslut fattas utan att den som har rätt information delar med sig.

Bedömningen gäller Storbritannien och kommer från CapGemini. Det är visserligen möjligt att ifrågasätta mått som ”organisational performance” men undersökningen — som bygger på chefsintervjuer — ger en entydig bild.

Tre faktorer pekas ut som centrala för problemet.

 • Frustrerat beslutsfattande: 63 procent fattade dagligen avgörande affärsbeslut utan korrekt information.
 • Informationsöar: Allt mer information är tillgänglig men oförmågan att dela med sig av denna leder till finansiella förluster och ökade kostnader.
 • Fragmenterade sanningar: 46 procent ansåg att olika versioner av data skapar en situation där exempelvis innovationstakten avstannar.

Du som arbetat med affärsstödjande information och kommunikation blir inte förvånad över de lösningar på problemet som CapGemini pekar på. Information ska uppvärderas till en organisatorisk tillgång, alla medarbetare ska få bättre kompetens, ledningen ska ta täten.

Svårigheten är förstås att inget händer om inte det sistnämnda händer. Det börjar och slutar med ledningen. Kanske, kanske… kan denna typ av undersökningar och bedömningar väcka deras intresse.