Wikis på frammarsch – både löfte och utmaning

En rapport från konsultfirman J. Boye visar att wikis — webbsidor som alla kan skapa och ändra — ökar internt i företag och organisationer. Men det sker inte problemfritt överallt. Den stora utmaningen är att säkerställa goda rutiner.

Wiki-formatets kärna är samarbete och öppenhet. Ingen äger informationen utan allas bidrag är viktiga. Min egen erfarenhet är att just wikin är det av alla ”2.0”-verktyg som väcker störst intresse för intranät.

Rapporten pekar på möjligheterna:

Wikis can offer strategic benefits when it comes to increasing contribution and ownership, and improving information sharing.

Men för att nå de positiva effekterna krävs, menar J. Boye, att rätt kultur finns eller skapas för användningen.

“We see examples of a wiki becoming a source of conflict in certain organisations. With the potential for everyone to contribute and a lack of built-in management control, concerns of quality and confidentiality put a damper on motivation. Too often, employees may be unwilling to contribute to the wiki, for fear of exposing themselves to criticism”.

2 kommentarer

  1. Det är väl som sagt utmaningen med wikis, att få de som traditionellt sett äger informationen på intranäten att släppa kontrollen och lita på sina medarbetares kompetens.

    Det blir ju så mycket bättre då 🙂

  2. Jag tror inte det är pålitligheten som är det största hindret. Jag tror det är att folk är för lata för att bidra. Med andra ord bör man lägga stor vikt på att skapa en kultur som främjar användandet.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: