Intranätwiki: Kika på innehållet hos BT

En wiki på intranätet innehåller det de aktiva medarbetarna vill att den ska innehålla. Det är själva poängen med en wiki. Men det är ändå intressant och lärorikt att få en inblick i vad wikis inom andra organisationer har utvecklats till.

Mark Morrell på brittiska BT ger oss på den inblicken. Intranätvärlden hade varit en bättre (och framförallt enklare) värld att leva i om fler intranätansvariga hade varit så generösa med sin erfarenheter som han är.

Här beskriver han översiktligt hur den interna wikin, BTpedia, vuxit fram. BTpedia har blivit

…a critical place for people to share how to do things in BT.

Without advertising or publicity it has grown to over 2,000 articles and is linked from the BT Homepage and searched like other content areas.

Innehållet då? Ja, kolla själv detta ämnesmoln. Från andra intranätwikis känner jag snabbt igen önskan att reda ut förkortningsdjungeln (”BT Acronyms” och ”Common Acronyms”). En annan intressant detalj är att det förmodligen uppstått en slags spontansupport för vissa system (”Outlook”, ”SAP” med flera).

BTpedia
BTpedia

Forrester om sociala intranät: Bloggar ner, wikis upp

Analysfirman Forrester har gjort en prognos över hur olika samarbetsverktyg kommer att utvecklas på intranät. Det som kommer att ha störst effekt, menar de, är sociala nätverk. De ”…will transform the nature of work. Social networks provide context to content.”

Däremot så ser det sämre ut för de sociala verktyg som inledde den stora förändring vi nu upplever på bred front.

Blogging is not going away — but it does not capture or hold the attention of an enterprise audience. Social networks will breathe new life into internal blogs by providing more context to blogged content, but Forrester found that blogging alone does not capture the attention of an enterprise audience.

Podcasting is on the decline.

Större potential har förutom sociala nätverk wikis, forum och <applåd från mig>RSS</applåd från mig>.

Wikis help transform collaboration. One of the most promising Web 2.0 technologies for the enterprise…

Forums are underused…

RSS is underappreciated in the enterprise. This ubiquitous technology provides a mechanism to get content to people where they need it, rather than expecting people to find it.

Så vad är det vi ser här? Bortsett från RSS som ju handlar om konsumtion snarare än samarbete tycks de mest sociala verktygen vinna (om Forrester får rätt). Ju bättre verktygen är på interaktion och samarbete, desto större blir deras genomslag.

Forrester Projects Which Enterprise Web 2.0 Collaboration Technologies Will Grow, Which Will Decline

Låt en wiki ersätta e-posten

E-post är underbart. Men också det kanske största produktivitetshotet för oss som arbetar vid dator. Fler borde ersätta delar av e-postflödet med en wiki.

Problemet med e-posten är att vi använder den till mer än vad den är riktigt bra på. E-postens främsta egenskap är tidsskiftad kommunikation. Kalle säger något när det passar honom, Stina svarar när det passar henne.

För realtidskommunikation är IM (direktmeddelanden) bättre. För tankar som någon kan ha nytta av om ett halvår är en blogg bättre. Och för samarbete är ofta en wiki bättre.

Den som någonsin funderat på vilken version av Word-dokumenten i inkorgen som alla CC-mejl egentligen handlar om vet precis vad jag menar. Därmed inte sagt att en wikiprocess lätt och omedelbart får alla att överge e-postens felaktiga användningar.

Library clips har en intressant genomgång (via) av ett vardagligt försök att ersätta e-post med wiki. En av slutsatserna är viktig — wikin måste ha kommunikativa funktioner, som kommentarer, för att fullt ut vara ett alternativ.

Ditt intranät kan lära av wikis

En wiki upplevs av många som något väldigt nytt, väldigt annorlunda. Men James Robertson argumenterar för att en wikis kännetecken ligger nära det intranät i sin helhet faktiskt borde vara.

En wiki är ju innehåll som alla kan ändra. Den som läser får också skriva — vilket i mångas öron låter som antingen meningslöst eller direkt hotfullt.

Men det kräver inte mycket fantasi för att se kopplingen mellan en wiki och vad intranät borde vara. Om det sedan i teknisk mening genomförs med just en wiki är underordnat. James Robertson hittar parallellerna:

 • Intranets were never meant to be updated by just a core group of publishers. Instead, the goal was always to have the “business own their own content”.
 • Intranets, regardless of the publishing tool used, should have a “edit this page” button available everywhere. Staff should then be provided with a simple front-end interface for updating content, without the hassles and complexities all too often imposed by CMS products.
 • The focus should be on accountability and transparency, rather than security.
 • The bottom-up ease of creating new pages in wikis should also be replicated by intranet teams.
 • Perhaps most broadly, intranet teams should aim to generate the same culture of content that wikis can achieve. That is, the sense of community and personal involvement in content, rather than the “intranet as corporate repository”.

Fallstudier: Intranät 2.0

Två ytliga men intressanta exempel på hur intranät blir allt mer sociala. Och framförallt — en lysande intranätsfunktion som jag aldrig hört talats om.

Web 2.0 is content that matters

On Sabre Town, users can post a question to the entire organization, and the site’s inference or relevance engine will automatically send the question to the 15 most relevant employees (based on what they’ve entered in their profile, blog postings and other Q&As that have been previously posted). The results have been spectacular: 60% of questions are answered within one hour (one hour!); each question receives an average of 9 responses.The system has already led to more than $150,000 in immediate, direct savings for the company, with much greater benefits not yet measured.

Jag kan riktigt se munnen vattnas hos många av de intranätredaktörer jag känner 🙂

Till ett mer vardagligt exempel, om man nu kan säga det om att skapa ett socialt nätverk på sitt intranät.

Before they implemented their own employee social networking site, BT (British Telecom) discovered that 4,000 employees had voluntarily joined a BT Facebook community in their own time. Employees were connecting online, in their own time, talking about BT, and BT wasn’t part of the conversation.

While BT’s management was reluctant to introduce these tools to employees, they really had little choice: employees were already using them and BT was in danger of being left out, and left behind. In addition to social networking, BT employees blog, podcast, collaborate in discussion forums, and they wiki too. In fact, the wikis are so popular and successful that there are more than 500,000 employee wikis – and the vast, vast majority of them are dedicated to business topics that help BT compete in the global workplace.

5 effektiva sätt att använda wikis på intranätet

Svårare än så här behöver det inte vara. En wiki ska du inte använda för att uppfinna hjulet utan för att göra vardagen enklare.

Wikipedia came onto the scene in 2001 and quickly demonstrated how powerful and far-reaching collaborative content can be. Since then, wikis have proven to be valuable tools for many websites. Yet, few companies are using them to their full potential.

 • Project Management
 • Customer/Client Collaboration
 • Documentation
 • Online Community
 • Policies, FAQ, Guidelines and Best Practices

5 effective wiki uses.

Wikin växer upp

Wikin är redo för seriöst arbete. Om du är redo för wikin. Det menar ReadWriteWeb och ger en rad konkreta exempel på hur wikiformatet kan användas.

Huvuddragen i Wikis Are Now Serious Business ser du i listan. Och det är inte bara teori och framtidsutsikter. Under varje rubrik ger RWW exempel på fungerande wikis. Så vad väntar vi på?

 • Very Simple Publishing
 • Building Text for Common Communication
 • Structured Information
 • Notes for After a Performance
 • Event Organizing
 • Disaster Relief
 • News Writing
 • Discussing Public Policy
 • Exposing Research Publicly
 • Revive Archived Content

Wiki: Starta med det ni redan gör

Fem enkla tips på hur du lyckas med en intranätwiki. Första tipset kan inte poängteras nog: Börja med det du redan gör. Försök inte komplicera livet för folk när du borde underlätta det.

Sage Advice on Wiki Adoption: Keys to Success

 • Börja med det du redan gör: Mötesanteckningar, dagordningar, anteckningar.
 • Låt wikin sakta etablera sig: Undvik allt som ger intryck av att wikin är ännu en grej som trycks ned uppifrån.
 • Bjud in chefen: Gräsrötterna kommer att göra jobbet men bygg förtroende för wikin genom att tidigt inkludera någon ledande befattningshavare.
 • Hitta eldsjälarna: Håll koll på vem som är aktiv och dessutom kvalificerad. Uppmuntra både online och offline.
 • Praktisera det du predikar: Om du försöker etablera en wiki och samtidigt skickar massor med e-postbilagor har du ett problem…

Via Column Two

Wikis på frammarsch – både löfte och utmaning

En rapport från konsultfirman J. Boye visar att wikis — webbsidor som alla kan skapa och ändra — ökar internt i företag och organisationer. Men det sker inte problemfritt överallt. Den stora utmaningen är att säkerställa goda rutiner.

Wiki-formatets kärna är samarbete och öppenhet. Ingen äger informationen utan allas bidrag är viktiga. Min egen erfarenhet är att just wikin är det av alla ”2.0”-verktyg som väcker störst intresse för intranät.

Rapporten pekar på möjligheterna:

Wikis can offer strategic benefits when it comes to increasing contribution and ownership, and improving information sharing.

Men för att nå de positiva effekterna krävs, menar J. Boye, att rätt kultur finns eller skapas för användningen.

“We see examples of a wiki becoming a source of conflict in certain organisations. With the potential for everyone to contribute and a lack of built-in management control, concerns of quality and confidentiality put a damper on motivation. Too often, employees may be unwilling to contribute to the wiki, for fear of exposing themselves to criticism”.

Intranät med wiki förändrar företaget

Det australiensiska läkemedelsföretaget Janssen-Cilag gick för 16 månader sedan över till ett intranät helt byggt på en wiki, det vill säga sidor som alla kan redigera. I en fallstudie rapporterar IT-chefen Nathan Wallace om ett intranät som blivit en framgång: Enkelt, flexibelt och de problem med bristfälliga uppdateringar som finns kvar exponeras som kulturella svårigheter i stället för tekniska.

Det finns ingen anledning för mig att återge eller sammanfatta fallstudien. Stick dit och läs den i stället. Wallace går generöst igenom steg för steg i arbetet med att skapa ett intranät av en wiki.

Hans slutsatser är lärorika. För det första har det visat sig att enkelheten imponerat — utan att konceptet ”wiki” betonats och därför inte heller skrämt användarna.

Implemented with usability and simplicity as the key focus, a Wiki is a fast, cheap and highly effective way to run an Intranet. Users do not perceive our Intranet as a Wiki, with all the anarchistic overtones that brings. Rather, they see the simplicity and flexibility as a natural evolution of Intranet technology.

För det andra är ett wiki-intranät inte en lösning som fixar alla kända problem med intranätadministration. Men det tydliggör vad problemen egentligen är.

Problems of driving collaboration and content updates remain, but they are exposed as the cultural and people problems at their heart since the technical and workload ”excuses” have been stripped away.