5 effektiva sätt att använda wikis på intranätet

Svårare än så här behöver det inte vara. En wiki ska du inte använda för att uppfinna hjulet utan för att göra vardagen enklare.

Wikipedia came onto the scene in 2001 and quickly demonstrated how powerful and far-reaching collaborative content can be. Since then, wikis have proven to be valuable tools for many websites. Yet, few companies are using them to their full potential.

  • Project Management
  • Customer/Client Collaboration
  • Documentation
  • Online Community
  • Policies, FAQ, Guidelines and Best Practices

5 effective wiki uses.

%d bloggare gillar detta: