Information viktigare än organisation för effektivitet

Ska du öka effektiviteten där du jobbar är det bättre att ringa informationsavdelningen är organisationsutvecklarna. Den slutsatsen — faktiskt inte överdrivet spetsad — kan vi dra av en aktuell artikel i Harvard Business Review.

I The Secrets to Successful Strategy Execution (gratis under en kort period) listas bland annat de 17 viktigaste kännetecknena på organisatorisk effektivitet. Flera i den absoluta toppen handlar om information.

1. Everyone has a good idea of the decisions and actions for which he or she is responsible.
2. Important information about the competitive environment gets to headquarters quickly.

4. Information flows freely across organizational boundaries.

Som Intranet Focus konstaterar är den vanliga metoden för att skapa högre effektivitet, organisationsförändringar, inte särskilt högt rankad.

…only three of the characteristics relate to structure, and none ranked higher than 13th, so all those clever re-organisation plans to ensure the organisation is fit for purpose are just window-dressing and have no impact on the chances of achieving strategic goals.

Skriv ut rapporten och lägg den på ledningsgruppens sammanträdesbord. Harvard Business Review är hemmaplan för dem — och just nu vidarebefordrar tidskriften ditt budskap.

%d bloggare gillar detta: