Information viktigare än organisation för effektivitet

Ska du öka effektiviteten där du jobbar är det bättre att ringa informationsavdelningen är organisationsutvecklarna. Den slutsatsen — faktiskt inte överdrivet spetsad — kan vi dra av en aktuell artikel i Harvard Business Review.

I The Secrets to Successful Strategy Execution (gratis under en kort period) listas bland annat de 17 viktigaste kännetecknena på organisatorisk effektivitet. Flera i den absoluta toppen handlar om information.

1. Everyone has a good idea of the decisions and actions for which he or she is responsible.
2. Important information about the competitive environment gets to headquarters quickly.

4. Information flows freely across organizational boundaries.

Som Intranet Focus konstaterar är den vanliga metoden för att skapa högre effektivitet, organisationsförändringar, inte särskilt högt rankad.

…only three of the characteristics relate to structure, and none ranked higher than 13th, so all those clever re-organisation plans to ensure the organisation is fit for purpose are just window-dressing and have no impact on the chances of achieving strategic goals.

Skriv ut rapporten och lägg den på ledningsgruppens sammanträdesbord. Harvard Business Review är hemmaplan för dem — och just nu vidarebefordrar tidskriften ditt budskap.

Britannica tar (halvhjärtad?) fajt med Wikipedia

Uppslagsverket med stort U, Britannica, öppnar upp sitt innehåll. Men bara för de som länkar till det och bara just det de länkar till. Det nya initiativet är förstås ett försök att möta Wikipedias trafikdominans. Ett steg på vägen eller en halvmesyr?

Principen är enkel. De som publicerar på nätet — exempelvis bloggare — kan ansöka om att få vara med i programmet WebShare. Väl antagna, får de tillgång till Britannica och kan välja att länka till artiklarna. De som klickar på länken kan läsa hela artikeln men inget annat.

Intresset har varit stort sedan TechCrunch berättade om programmet i helgen.

TechCrunch konstaterar att för varje sida som läses på Britannica.com läser människor 184 sidor på Wikipedia. Det är en slags omvändelse under galgen, och en halvhjärtad sådan menar TechCrunch.

…like the music labels, they still somehow feel as though people should pay to consume their content. And that means search engines can’t index their content. And that means they don’t exist.

Själv har jag en mer positiv grundsyn. Initiativet räcker visserligen inte för att möta Wikipedias dominans. Det bekräftar att den gamla modellen inte fungerar längre men visar samtidigt att Britannica inte är berett att dra den logiska slutsatsen av den insikten.

Men är det så konstigt? Sekel av damm tar tid att borsta ut. Städningen har i varje fall börjat.

Stark köpvilja, fast vi kan stjäla

För första gången presenterar iStockphoto sina försäljningssiffror offentligt. Denna marknadsplats och community för bilder drog under fjolåret in över 20 miljoner dollar till de som bidrar med bilder. Det finns en betalningsvilja på nätet som är en stark motbild till den bild som musikindustrin vill måla upp.

Sydsvenskan har i en serie artiklar visat att det som av många betraktas som roffarmentalitet och vilda västern (musiknedladdning) inte alls är så entydigt negativt för upphovsmännen som debatten velat påskina.

iStockphotos försäljningssiffror pekar i samma riktning, även om det inte är en exakt parallell till musikdiskussionen. Det finns ju hur mycket bilder som helst att sno på nätet. Lätt är det också. Självklart sker det, låt oss inte bli naiva. Men genom att erbjuda mervärden går det att få människor att öppna plånboken.

iStockphoto är en sajt där vem som helst kan ladda upp fotografier, illustrationer och video för försäljning. Mervärdena för köparen är

 • bra sökmöjligheter
 • kvalitetskontroll
 • en bra licens (vilket betyder att köparen verkligen får använda bilden som den behöver)
 • enkelt, förtroendeingivande betalningssystem.

Dessutom är de inte bara en marknadsplats. De är lika mycket samlingsplats med kontakter mellan de aktiva (säljare/köpare), tips och råd, bra redaktionellt material.

Försäljningen under 2007 var 71,9 miljoner dollar varav 20,9 miljoner dollar gick till de som säljer sina alster där. Jag handlar själv för kanske en hundring i månaden på iStockphoto och det är utan tvekan bra värde för pengarna.

Den som inte vill betala för bilder är dock inte hänvisad till att bli en snyltare. Flickr erbjuder möjligheten att bara söka på bilder som får användas till och med kommersiellt utan kostnad (kolla längst ned på söksidan).

Även det gör det lätt att göra rätt, vilket är viktigt. Men det handlar också om att göra det både givande och stimulerande att göra rätt. Då gör vi det.

Bristande information ger 29 % sämre resultat

En beräkning visar att företag förlorar 29 procent av sin operationella förmåga genom bristande informationsrutiner. Beslut fattas på fel underlag och beslut fattas utan att den som har rätt information delar med sig.

Bedömningen gäller Storbritannien och kommer från CapGemini. Det är visserligen möjligt att ifrågasätta mått som ”organisational performance” men undersökningen — som bygger på chefsintervjuer — ger en entydig bild.

Tre faktorer pekas ut som centrala för problemet.

 • Frustrerat beslutsfattande: 63 procent fattade dagligen avgörande affärsbeslut utan korrekt information.
 • Informationsöar: Allt mer information är tillgänglig men oförmågan att dela med sig av denna leder till finansiella förluster och ökade kostnader.
 • Fragmenterade sanningar: 46 procent ansåg att olika versioner av data skapar en situation där exempelvis innovationstakten avstannar.

Du som arbetat med affärsstödjande information och kommunikation blir inte förvånad över de lösningar på problemet som CapGemini pekar på. Information ska uppvärderas till en organisatorisk tillgång, alla medarbetare ska få bättre kompetens, ledningen ska ta täten.

Svårigheten är förstås att inget händer om inte det sistnämnda händer. Det börjar och slutar med ledningen. Kanske, kanske… kan denna typ av undersökningar och bedömningar väcka deras intresse.

Utveckling att följa: ”Smarta chefer gör läxan”

Konsumenter som innovatörer. Distribuerat kollektivt skapande. Se där två utvecklingstendenser att hålla ögonen på.

Det är Niall Cook som citerar McKinseys ”eight business technology trends to watch over the next decade”. Som de säger: Smarta chefer ska börja göra hemläxan nu.

I korta drag är de åtta trenderna dessa (Niall skriver mer):

 • Distributing cocreation
 • Using consumers as innovators
 • Tapping into a world of talent
 • Extracting more value from interactions
 • Expanding the frontiers of automation
 • Unbundling production from delivery
 • Putting more science into management
 • Making businesses from information

P&G lyckas med omvärldens (och webbens) hjälp

En måhända sedelärande historia. Med 9 000 anställda inom forskning och utveckling borde Procter & Gambles produktutveckling haft alla förutsättningar att lyckas. Men det gjorde den inte. Inte förrän VDn bestämde sig för att vända sig till människor helt utanför företaget.

More than 35% of the ideas now come from outside the R&D department and productivity has soared 60%. Almost 80% of the product launches are successful as compared to 30% for the industry.

Vilket företag vill inte uppnå det? Webben har spelat en stor roll för att hitta och samarbeta med de människor som har idéer, uppenbarligen, men detta är inget webbprojekt. Det handlar om affärsutveckling och i dag är webben bara det enklaste sättet att nå människor som behövs för att utveckla verksamheten.

Läs mer:

Tidskrifter fortsätter att brottas med nätet

I en allmän webbhysteri kan det vara intressant att notera hur tidskriftsbranschen fortfarande inte hittat ett förhållningssätt till nätet. International Herald Tribune skriver om en konferens häromveckan där branschens stora var samlade.

Slutsatsen: Tidskrifterna har tvingats, inte minst av annonsörerna, att skaffa sig nätstrategier. Försäljningen ökar också men väldigt få gör några betydande vinster.