Vad driver dig? Monopol, marknad eller idéer?

Om det inte snart varit semester är jag övertygad om att det gått att dra långtgående webb-slutsatser av Seth Godins funderingar kring vad som driver olika organisationer. Nu blir det inga slutsatser, och kanske är det lika bra. Listan är intressant nog ändå.

%d