Utveckling att följa: ”Smarta chefer gör läxan”

Konsumenter som innovatörer. Distribuerat kollektivt skapande. Se där två utvecklingstendenser att hålla ögonen på.

Det är Niall Cook som citerar McKinseys ”eight business technology trends to watch over the next decade”. Som de säger: Smarta chefer ska börja göra hemläxan nu.

I korta drag är de åtta trenderna dessa (Niall skriver mer):

  • Distributing cocreation
  • Using consumers as innovators
  • Tapping into a world of talent
  • Extracting more value from interactions
  • Expanding the frontiers of automation
  • Unbundling production from delivery
  • Putting more science into management
  • Making businesses from information
%d bloggare gillar detta: