Extern vd-blogg lockar personalen

FALLSTUDIE: Värt att komma ihåg, även om det inte är oväntat. En av de största läsekretsarna för en extern vd-blogg är den egna personalen.

Jim Estill är bloggare och vd för stort kanadensiskt företag. I Get Strategics fallstudie får vi bland annat veta hur läsarna fördelar sig mellan olika grupper.

 • 25% staff
 • 50% suppliers/customers/industry
 • 15% personal development/bloggers
 • 10% friends/contacts

Vi får också ett exempel på hur lång tid det tar honom att blogga — två timmar per vecka. Detta är en av de största farhågorna inför ett eventuellt företagsbloggande och Estill slår fast

It requires commitment and thought.

Kommunicera som du fattar affärsbeslut

Nio tips om internkommunikation till en VD.

Ron Shewchuk skriver brev till VD-ar för att göra dem till bättre ledare och internkommunikatörer. Alla nio tipsen är sanna. Några är banala medan andra träffar mitt i internkommunikationens veka liv.

 1. Think about communication as you’re making business decisions – not after the fact.
 2. Involve your communications team much earlier than you do now.
 3. Recognize that today’s employees don’t necessarily share your values.
 4. Understand what your employees are thinking.
 5. Start a real conversation with your employees.
 6. For goodness’ sake, stop blocking the Internet!
 7. Improve day-to-day communication with your direct reports.
 8. Don’t be reluctant to tell the whole truth.
 9. And, finally, and perhaps most importantly, speak plain English with employees.

For Your Approval: Dear CEO samt artikeln i sin helhet (pdf).

Intranätet ska vara allt du behöver

Hur definierar du ditt intranät? Vad är det egentligen? En inblick i BTs intranätstrategi vidgar traditionella vyer på begreppet. Det är allt du som medarbetare gör och behöver på nätet i ditt arbete.

BTs (tidigare British Telecom) strategi definierar deras intranät så här:

… ALL the on-line information an individual generates and consumes and the services they use through the screen of whatever electronic device they need to perform their role for the organisation. This includes e-mail but excludes the applications that run on the various electronic devices used to access on-line information (e.g. the PC desktop real estate).

Det är en av, om inte den, mest omfattande definition jag sett. Richard Dennison förklarar vidare om hur BT ser på medarbetarnas behov och inställning till intern information och interna resurser.

…they don’t care what is or isn’t part of your intranet (depending upon the definition you choose to adopt), nor who manages what bit of your on-line estate … it is all the same to them and should meet the same standards of design, information management, usability etc.

Det är svårt att argumentera emot honom. Och det vill jag inte. Jag håller med — och det ligger tveklöst i linje med den systemintegration som många stora organisationer arbetar med. Mer eller mindre aktivt och mer eller mindre framgångsrikt, men ändå.

Samtidigt är det en lång väg att gå från en mer traditionell definition (arbetsverktyg, kommunikation, främsta nyhetskällan etc.) Det intranät BT har kan inte ”beställas” från IT-avdelningen av informations- eller HR-avdelningarna. Det måste leva inuti IT-organisationen på ett tydligare sätt än i de flesta svenska företag jag haft inblick i.

Så utmaningen är stor. Men slutsatsen logisk. Kollegorna på fältet struntar väl i om det de behöver finns på intranätet, i en applikation eller databas. De vill göra kunna göra sitt jobb så friktionsfritt som möjligt.

Tack till Column Two för tipset

Företaget Tvärtom: ”Ni ska vara på Facebook”

En timme varje fredag förväntas de anställda på Serena Software ägna sig åt Facebook. Detta för att skapa personliga kontakter med kollegor i de 18 länder där företaget finns.

SDA Asia Magazine drar vinkeln lite väl långt och hävdar att företaget gör ”Facebook till sitt intranät”. Så långt går de inte. Men till skillnad från mer inskränkta företag har de insett att människor vi känner jobbar vi bättre tillsammans med. Därför får alla anställda en timme av sin arbetstid att spendera på Facebook.

Each Friday, employees are granted one hour of personal time to spend on their Facebook profiles and connect with co-workers, customers, family and friends.

Det finns nästan alltid en eldsjäl i miljöer där mönster och fördomar bryts. I Serena Softwares fall handlar det om VDn Jeremy Burton (vilket självklart underlättat det hela…). Han säger:

“Social networking tools like Facebook can bring us back together, help us get to know each other as people, help us understand our business and our products, and help us better serve our customers-on demand. A corporate culture that fosters a sense of community and fun will ultimately help us get more done. Companies that do not embrace social networking are making a huge mistake.”

Jag tror det är viktigt att notera hur det handlar om verktyg ”som Facebook”. Det måste inte vara Facebook. I stora delar av världen finns det andra nätverk som drar mer folk och som känns hemma för större delar av arbetsstyrkan. Säkert finns det situationer där ett helt internt nätverk kan vara ett möjligt alternativ.

Men att låta människor ha kontakt med varandra på de sätt som faller dem naturligt — det är bra affärer.

Engagerade medarbetare kräver bra ledare

De företag som lyckas få sina medarbetare engagerade för jobbet, och företaget i sig, lyckas bättre på marknaden. De tjänar mer pengar och behåller lättare sina nyckelpersoner.

Det har sagts förut men tål att upprepas. Denna gång är det i en studie från Towers Perrin (via).

It found that firms with the highest percentage of engaged employees collectively increased operating income 19% and earnings per share 28% year to year. Those companies with the lowest percentage of engaged employees showed year-to-year declines of 33% in operating income and 11% in earnings per share.

Ok, det låter logiskt. Men hur gör man då? De högsta cheferna har en nyckelroll som de skulle kunna spela betydligt bättre.

Employees need their senior leaders to demonstrate inspiration, vision and commitment. Only 38% of employees surveyed felt senior management communicates openly and honestly, and just 44% agreed senior management tries to be visible and accessible.

Självklart finns det ett egenintresse som är med och driver engagemanget, som karriärmöjligheter. Men det är inte så enkelt att medarbetare bara ser till lönekuvertet. Många vill till exempel arbeta för en marknadsledare. Ett företag vars rykte de kan vara stolta över.

According to the survey, top drivers of higher engagement — all within the organization’s control — include senior leadership behavior, a commitment to corporate social responsibility, the company’s reputation, and sufficient opportunities for learning and development.

Det riktigt intressanta är att för i princip alla de dimensioner som har nämnts finns det i dag nya möjligheter. I en webb- och intranätvärld där deltagande, personlighet och kunskapsdelning blir allt mer vardag är kopplingen till engagemang tydlig.

Organisation 2.0 kommer. Sju lektioner för ditt intranät.

Den nya webben internt inom organisationen, populärt kallat ”Enterprise 2.0”, är här. Vare sig du vill eller inte, vare sig du vet eller inte. Jag känner till flera stora, svenska företag där verktygen helt enkelt har börjat användas utan projektplan eller godkännande. I många organisationer har medarbetare dessutom kontakt med varandra via sociala nätverk som Facebook.

Nu är detta inget att vara rädd för. Så det finns ingen anledning att agera med en 1940-talsreflex. Men det finns all anledning att fundera på hur användningen ska komma till störst nytta — och givetvis hur risker ska minimeras.

ZDNet gör en ambitiös lägesrapport kring Enterprise 2.0 och menar att det finns ett antal lektioner vi har lärt oss eller håller på att lära oss.

 1. Enterprise 2.0 kommer att hända i din organisation med eller utan dig.
 2. Effektiv användning involverar mer än bloggar och wikis.
 3. Enterprise 2.0 är en inställning snarare än en produkt du kan köpa.
 4. Många företag behöver utbilda sina anställda kring verktygen och hur de används bäst.
 5. Effekterna kan vara dramatiska men byggs upp över tid.
 6. De nya möjligheterna betyder inte att dagens IT-stöd blir överflödiga.
 7. Din organisation kommer att förändras på nya sätt, längs nya vägar.

Vinnande intranät vände resultatet

Intranet Innovations är ett nystartat initiativ som vill lyfta fram bra exempel från intranät. En extra guldstjärna fick Fiats intranät där en chefsportal spelade en avgörande roll för att vända förlust till vinst i företaget.

Det är möjligt att du läst eller hört mig klaga på intranättävlingar. De faller ju på sin egen orimlighet. Det är inte de främsta som tävlar utan den lilla, lilla, lilla andel som råkat anmäla sig. Men denna kritik riktar jag framförallt mot företag som gör anspråk på att utse De Bästa Intranäten. Utan att själva kika in på dem, faktiskt.

Att lära av andra är annorlunda. Och det är så jag tycker vi ska tolka Intranet Innovations. Här premieras goda initiativ och smarta innovationer. Den intressanta lösningen står i fokus, inte ett helt intranät.

Så läs och inspireras. Antingen artikeln eller rapporten (som du måste betala för). Några axplock:

 • City of Casey: Med teknik som i dag är enkel har de gjort den populäraste av alla intranätfunktioner, telefonboken, verkligt enkel och intuitiv.
 • Perkins Eastman: Genom att se och använda det informella ledarskapet har de fått kunskapsdelningen på intranätet att fungera.
 • Nycomed: Hittade ett sätt att skapa en bra ingång till ett stort produktutbud, trots de organisatoriska hinder och revir som vi alla känner igen.
 • Och så var det ju Fiat…

The diffusion of the new Leadership model was primarily delivered through a dedicated sub-portal of the company intranet, available to all the 1,000 key managers of the organization (in Italy and abroad).

The Avanti e Veloci web portal played a key role in supporting the program, helping to deliver tremendous organisational benefits to the group.

Intranät med wiki förändrar företaget

Det australiensiska läkemedelsföretaget Janssen-Cilag gick för 16 månader sedan över till ett intranät helt byggt på en wiki, det vill säga sidor som alla kan redigera. I en fallstudie rapporterar IT-chefen Nathan Wallace om ett intranät som blivit en framgång: Enkelt, flexibelt och de problem med bristfälliga uppdateringar som finns kvar exponeras som kulturella svårigheter i stället för tekniska.

Det finns ingen anledning för mig att återge eller sammanfatta fallstudien. Stick dit och läs den i stället. Wallace går generöst igenom steg för steg i arbetet med att skapa ett intranät av en wiki.

Hans slutsatser är lärorika. För det första har det visat sig att enkelheten imponerat — utan att konceptet ”wiki” betonats och därför inte heller skrämt användarna.

Implemented with usability and simplicity as the key focus, a Wiki is a fast, cheap and highly effective way to run an Intranet. Users do not perceive our Intranet as a Wiki, with all the anarchistic overtones that brings. Rather, they see the simplicity and flexibility as a natural evolution of Intranet technology.

För det andra är ett wiki-intranät inte en lösning som fixar alla kända problem med intranätadministration. Men det tydliggör vad problemen egentligen är.

Problems of driving collaboration and content updates remain, but they are exposed as the cultural and people problems at their heart since the technical and workload ”excuses” have been stripped away.

Blogg om intranät bjuder in

Intranät är ofta större investeringar och har större påverkan på produktion och ibland också kundrelationer än externa webbplatser. Ändå handlar nästan all diskussion och rapportering om publika sajter.

En liten ljusglimt skymtades i förra numret av Internetworld och i dag upptäckte jag en till — Carita Holmbergs nystartade blogg.

Det finns inte många bloggar om intranät, i alla fall har inte jag hittat dem. Så jag får väl göra en själv då. Och hoppas att få kontakt med andra bakom brandväggarna på detta sätt.

Kul att vi blir fler som försöker diskutera intranät.

Så används RSS internt på företag

RSS förknippar vi nog främst med att prenumerera på nyheter från externa källor. Men RSS används allt mer internt. Företaget NewsGator lyfter fram tre huvudsakliga användningsområden.

Finessen med RSS är ju att tekniken kan leverera allt innehåll. Text, ljud, bild. Så även om många nog ”ser ljuset” när de upptäcker hur mycket smidigare det är att låta Aftonbladet, DN, Expressen, Sydsvenskan och favoritlaget i Allsvenskan komma till dem i stället för att surfa runt, är det bara en försmak på hur RSS kan användas.

NewsGator har försökt dela in de dryga hundratalet kundcase som de har i tre övergripande kategorier. Alla handlar om prenumeration innanför brandväggarna och som alltid är det en flytande gräns mellan kategorierna.

Intern kommunikation

 • Meddelanden
 • Mötesanteckningar
 • Policyuppdateringar från administrationen
 • Notifikationer från viktiga system, t.ex. CRM-verktyget
 • etc…

Aggregera och syndikera information

 • Uppdateringar från interna FoU-projekt
 • Pressklipp
 • Omvärldsbevakning
 • Interna bloggar

Samarbete

 • Poddradio
 • Projektwikis
 • Interna bloggar