Intranätet ska vara allt du behöver

Hur definierar du ditt intranät? Vad är det egentligen? En inblick i BTs intranätstrategi vidgar traditionella vyer på begreppet. Det är allt du som medarbetare gör och behöver på nätet i ditt arbete.

BTs (tidigare British Telecom) strategi definierar deras intranät så här:

… ALL the on-line information an individual generates and consumes and the services they use through the screen of whatever electronic device they need to perform their role for the organisation. This includes e-mail but excludes the applications that run on the various electronic devices used to access on-line information (e.g. the PC desktop real estate).

Det är en av, om inte den, mest omfattande definition jag sett. Richard Dennison förklarar vidare om hur BT ser på medarbetarnas behov och inställning till intern information och interna resurser.

…they don’t care what is or isn’t part of your intranet (depending upon the definition you choose to adopt), nor who manages what bit of your on-line estate … it is all the same to them and should meet the same standards of design, information management, usability etc.

Det är svårt att argumentera emot honom. Och det vill jag inte. Jag håller med — och det ligger tveklöst i linje med den systemintegration som många stora organisationer arbetar med. Mer eller mindre aktivt och mer eller mindre framgångsrikt, men ändå.

Samtidigt är det en lång väg att gå från en mer traditionell definition (arbetsverktyg, kommunikation, främsta nyhetskällan etc.) Det intranät BT har kan inte ”beställas” från IT-avdelningen av informations- eller HR-avdelningarna. Det måste leva inuti IT-organisationen på ett tydligare sätt än i de flesta svenska företag jag haft inblick i.

Så utmaningen är stor. Men slutsatsen logisk. Kollegorna på fältet struntar väl i om det de behöver finns på intranätet, i en applikation eller databas. De vill göra kunna göra sitt jobb så friktionsfritt som möjligt.

Tack till Column Two för tipset

%d bloggare gillar detta: