Hög kostnad när information inte går att hitta

Vi har alla hört (och många av oss sagt) följande: ”Tänk om bättre kommunikation kan minska tiden som era anställda lägger på att hitta information med två minuter per dag. Multiplicera det med 600 anställda, ta hänsyn till deras lön etc etc”. Allt med slutsatsen att bättre kommunikation lönar sig. Sant – men inte särskilt trovärdigt.

Nu finns det mer genomarbetade resultat att presentera för företagsledningen. IDC har, berättar KMWorld Magazine, kommit fram till att i kunskapsintensiva yrken använder anställda mellan 15 % och 35 % av arbetstiden till att leta efter information. I genomsnitt hittar de rätt information varannan gång de söker, och fyra av tio lyckas inte få fram nödvändig information på sina intranät.

Utifrån dessa – och andra – undersökningsresultat kalkylerar artikelförfattaren vad det kostar ett fiktivt företag när de anställda inte hittar vad de söker. Slutsatsen är den samma. Bra kommunikation lönar sig. Men kanske kan denna artikel ge mer stöd åt resonemanget än det gamla vanliga sunda förnuftet.

Gnäll ger bättre organisationskultur

Den etablerade sanningen känner vi igen: Medarbetare ska vara positiva och genom det bidra till en framgångsrik kultur. Gnäll skadar organisationen.

Men måste den sanningen gälla? Kommunikationsforum berättar i denna artikel om gnällets och klagandets förtjänster. Människan är gnällig. Vi gillar att gnälla, det lättar på trycket och kan skapa gemenskap och samhörighet.

Det är alltid intressant med sanningar som ifrågasätts, och visst är extrema positivitetskulturer mest påfrestande. Den som vill ha en väl fungerande organisation, å andra sidan, måste nog se till att hålla klagan på en rimlig nivå…

(Artikeln är på danska. Brokke betyder gnälla, klaga.)