Intranät 2.0 ger spark i konkurrenternas bak

Intressant genomgång av Motorolas intranät 2.0, som de kallar det. 70 000 använder det varje dag, de har 4 400 bloggar, 4 200 wikisidor och använder både sociala bokmärkestjänster och sociala nätverk. Varför?
— ”If you can make your company less of a top-down company at a higher speed than your competition, you have just kicked their butts”.

Den sociala webben för företag och organisationer tycks få sitt absoluta genombrott på just intranät, vilket jag försökt peka på ett tag nu.

Motorola ger oss flera insikter som ytterligare understryker detta.

”It’s beyond the wisdom of the hive, it actually lets people see new relationships, to see maps of what smart people and like people have done. For any specific problem or opportunity area, there’s a community that you can go and find that has the collective knowledge of the company.”

Bland de intressanta lärdomarna finns exempelvis att e-posten minskar, vilket är både bra och förväntat i en intranätmiljö som ger bättre förutsättningar för kommunikation och informationsdelning.

Det är också svårt att exakt räkna ut Return on Investment, ROI, på verktygen i sig. Däremot ser de tydliga resultat i kortare tid för produktutveckling när samarbetet blir bättre.

Läs vidare själv: Motorola’s IT Department Takes On Enterprise 2.0

Att starta samtal är ett insider-jobb

Allt fler inser att marknadsvärde, uppmärksamhet och förtroende skapas utanför köpta reklamplatser. Kalla det buzz eller ”word-of-mouth”, det bygger på att människor pratar om och rekommenderar dig. Men du kommer ingen vart om inte dina kollegor verkligen tror på det ni gör.

The Messaging Times sammanfattar det hela ganska väl.

If your receptionist, copywriter, sales team, engineers or management team are not truly engaged in and affected by the value of your project, products or services; their communication will not effectively convey it. And if they aren’t buzzing about it, you can rest assured that the people they are communicating with won’t be buzzing about it either.

Buzz is an inside job.

Ok, detta vet de flesta av oss. Om inte har vi en väldigt lång väg att gå. Fast att veta räcker inte. Messaging Times talar om tre grundläggande dimensioner:

 1. Skapa verkligt värde. Medarbetare genomskådar lika bra, eller ännu bättre, än potentiella kunder om du försöker skapa ”buzz” i ordets negativa mening.
 2. Skapa värdet tillsammans. Det är svårt att vara ambassadör för något man inte varit delaktig i. Förresten, delaktighet är inte att sitta på ett stormöte och lyssna till chefen.
 3. Uppmärksamma värdet och alla de som skapat det under hela processen.

Bra tips och tankar även om det destillerat till sin kärna egentligen inte säger något nytt. Ingen företag är bättre än medarbetarna tycker att det är.

Skapa samarbete i decentraliserad organisation

Många människor i decentraliserade organisationer upplever det som svårare att samarbeta med andra avdelningar inom företaget än med leverantörer och kunder. Detta konstaterar i varje fall tre forskare vid Harvard som identifierat och rekommenderar lösningar för de tre viktigaste hindren för samarbete.

Rapporten heter ”Leading and Creating Collaboration in Decentralized Organizations” och du kan läsa antingen en kort sammanfattning eller ladda ned hela (som pdf) från Harvard Business School.

I korta drag kommer forskarna fram till detta:

 • Hinder 1: Den systematiska tendensen att behandla den egna gruppen och dess medlemmar bättre än andra grupper.
  Lösning: Koppla gruppens intressen samman med övergripande intressen.
 • Hinder 2: Territoriellt beteende som skiljer ”oss” från ”dem”.
  Lösning: Framhäv samarbete som svaret på gruppens behov.
 • Hinder 3: Dåliga strategier när olika grupper inom företaget förhandlar med varandra.
  Lösning: Stärk och uppmuntra bättre kunskap om förhandlingar.

Det finns många metoder för att arbeta i riktning mot lösningarna. Informationsavdelningen förfogar utan tvekan över flera av de viktigaste.

Träffa Charlie, mannen som är helt 2.0

Om du undrat över hur RSS, bloggar, wikis, nätverk, taggar och allt det där hänger ihop kan nedanstående presentation ge en ytlig och enkel inblick. Följ med den fiktive personen Charlie på en resa där de nya verktygens användning innanför brandväggarna blir belysta.

Meet Charlie — what is Enterprise 2.0?

Jag tänkte länka till presentationen för ett tag sedan men glömde bort det. Nu hittade jag den igen.

Strunta i verktyget, satsa på mer personlighet

Jag tror att Shel Israel har rätt. Där en företagsblogg, intern eller extern, känns som en betydande investering av tid för ledande befattningshavare erbjuder video ett intressant alternativ.

But here’s Option B.  Go to the same CEO and say, ”we’d like to video interview you a few times every month. We will lightly edit the results and then post it for people to see. Over time, we will interview all the key players here. We will use digital video to announce new milestones, answer investor questions, show the humanity and brilliance of our key players and create a permanent record of what the people here have done.

Kanske du och andra läsare uppfattar mig som en tydlig förespråkare för bloggar inom företag och organisationer. Och det är inte fel. Företagsbloggar kan vara kraftfulla. Men bloggen som form är inte det intressanta — det är vad den förmedlar.

Den bestående förändring vi är mitt uppe i är en förflyttning från officiell, formell och anonym kommunikation till mer personliga, informella och dialogskapande alternativ.

Där är företagsbloggar viktiga. Där kan du som Shel överväga video. Där kanske du lika gärna kan fundera på poddradio. Men dags att fundera är det.

Mikrobloggar gör intern kommunikation enkel

Mikrobloggar som Twitter och Jaiku kan vara värdefulla verktyg för arbetsgruppen eller den lilla organisationen. Via Vassa eggen hittar jag Claes Magnussons beskrivning av hur Twitter används av honom och hans kollegor.

Med ett enda kort SMS kan jag direkt meddela alla andra (intresserade) i min organisation om vad som borde göras. Vem som helst i organisationen kan snabbt svara att denne fixar detta och de andra ser både frågan och svaret och vet att det blir fixat.

Vi arbetar nu också med att knyta maskiner och processer till Twitter. På så sätt kan du få ett litet diskret SMS när en produktion är klar, en offert gått ut, ännu ett kvartal visat vinst, fotbollslaget vunnit, börsen gått ner eller vilka rapporter du enkelt vill kunna prenumerera på.

Intressant. Och ännu ett tecken på hur verktyg som byggs mest för att det är kul får otroligt många användningsområden, inte minst inom företag och organisationer. Se exempelvis hur den privata bloggen utvecklats till företagsblogg och kanske framförallt intranätblogg.

Sociala bokmärken för företaget

Cogenz lanserar nu sin första riktiga version av deras sociala bokmärkestjänst för professionell användning.

Varför gör jag reklam för detta? Jo, för att jag tror att just denna mycket enkla form av kunskapsdelning är ett av de smartaste sätten att internt dra nytta av den nya webbens verktyg. Många andra verktyg ställer större, strategiska frågor. Att dela webbresurser med varandra gör inte det. Det är bara smidigt.

Jag har testat Cogenz och det fungerar fint. Men det är förstås principen jag egentligen vill lyfta fram. Använd vilken tjänst du vill.

Subscribers benefit from all Cogenz’s key features, including: quick-post browser buttons; intelligent keyword suggestion; customizable user approval; email domain and IP address restrictions; access to usage statistics; and the Cogenz posting API for integration with existing intranets.

Nordeas intranät – kika in

Om intranätansvariga blev mer öppna skulle företag och organisationer kunna lära sig massor av varandra. Jag som har förmånen att jobba med många intranät kan ibland vara frustrerad över att de många goda idéer som finns inte går att förmedla.

Så credit till Nordea som ger världen en inblick, även om den är ytlig. Vi lär oss att deras intranät är en framgång med hög användning och ledningens fulla stöd.

Teknisk detalj: Länken går till Intranet Blog som ibland spärrar inkommande länkar från andra webbplatser. Skulle du få en konstig felsida är det bara att kopiera följande adress och klistra in den i din webbläsare — http://intranetblog.blogware.com/blog/_archives/2007/4/10/2871702.html 

Intranät utan finesser skapar mångmiljonvärden

British Airways intranät är allt annat än high-tech. Men från en gammal plattform har de lyckats bygga ett intranät som skapar ett uppskattat värde på runt 700 miljoner kronor per år.

En fallstudie kring BAs intranät ger oss flera intressanta insikter. För det första hur mycket mer vi kan mäta än bara daglig användning (även om de har koll på den också). Alla resor bokas på intranätet, 75 procent av personalen har varit med på online-kurser etc.

För det andra har de en total inriktning på självservice. Deras intranät handlar inte om publicering eller nyheter. Det handlar om att skapa produktivitet. Jag som tror på ordets makt tilltalas starkt av att BA valt att kalla ledningsgruppen för intranätet ”Employee Self Service Leadership Team”. Redan där sätts förväntningarna, kraven och uppföljningen i rätt sammanhang.