Skapa samarbete i decentraliserad organisation

Många människor i decentraliserade organisationer upplever det som svårare att samarbeta med andra avdelningar inom företaget än med leverantörer och kunder. Detta konstaterar i varje fall tre forskare vid Harvard som identifierat och rekommenderar lösningar för de tre viktigaste hindren för samarbete.

Rapporten heter ”Leading and Creating Collaboration in Decentralized Organizations” och du kan läsa antingen en kort sammanfattning eller ladda ned hela (som pdf) från Harvard Business School.

I korta drag kommer forskarna fram till detta:

  • Hinder 1: Den systematiska tendensen att behandla den egna gruppen och dess medlemmar bättre än andra grupper.
    Lösning: Koppla gruppens intressen samman med övergripande intressen.
  • Hinder 2: Territoriellt beteende som skiljer ”oss” från ”dem”.
    Lösning: Framhäv samarbete som svaret på gruppens behov.
  • Hinder 3: Dåliga strategier när olika grupper inom företaget förhandlar med varandra.
    Lösning: Stärk och uppmuntra bättre kunskap om förhandlingar.

Det finns många metoder för att arbeta i riktning mot lösningarna. Informationsavdelningen förfogar utan tvekan över flera av de viktigaste.

1 kommentar

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: