Din rubrik ska vara ett stopptecken

Snabbt tips för dig som webbredaktör från Copyblogger: Din rubrik kan göra en massa saker. Men den säljer inte. Den har ett överordnat syfte och det är att vara en stoppskylt.

Focus all your headline-writing efforts on getting the readers attention and holding it. The remainder of your copy should do the rest and get the reader to take the desired action, but only if they actually read!

Don’t overburden your headline, just let it get on with the job it was meant to do.

%d