Intranät 2.0 ger spark i konkurrenternas bak

Intressant genomgång av Motorolas intranät 2.0, som de kallar det. 70 000 använder det varje dag, de har 4 400 bloggar, 4 200 wikisidor och använder både sociala bokmärkestjänster och sociala nätverk. Varför?
— ”If you can make your company less of a top-down company at a higher speed than your competition, you have just kicked their butts”.

Den sociala webben för företag och organisationer tycks få sitt absoluta genombrott på just intranät, vilket jag försökt peka på ett tag nu.

Motorola ger oss flera insikter som ytterligare understryker detta.

”It’s beyond the wisdom of the hive, it actually lets people see new relationships, to see maps of what smart people and like people have done. For any specific problem or opportunity area, there’s a community that you can go and find that has the collective knowledge of the company.”

Bland de intressanta lärdomarna finns exempelvis att e-posten minskar, vilket är både bra och förväntat i en intranätmiljö som ger bättre förutsättningar för kommunikation och informationsdelning.

Det är också svårt att exakt räkna ut Return on Investment, ROI, på verktygen i sig. Däremot ser de tydliga resultat i kortare tid för produktutveckling när samarbetet blir bättre.

Läs vidare själv: Motorola’s IT Department Takes On Enterprise 2.0

%d