Internet viktigare än traditionella massmedier tillsammans


En undersökning visar att för människor som ska köpa sin första bil, är internet viktigare än samtliga traditionella mediekanaler tillsammans. 35 procent uppgav att nätet var deras viktigaste informationsverktyg vilket kan jämföras med 8 procent som uppgav TV, 4 procent dagstidningar och 1 procent radio.

Resultaten är från USA men jag skulle bli förvånad om den svenska situationen är fundamentalt annorlunda. Säkert är det så att resultaten ger en antydan för många andra produktkategorier också.

Samtidigt är jag inte övertygad om att jämförelsen är helt relevant – har människor någonsin använt dagstidningen för att jämföra bilar? Reklambranschen skulle med viss rätt hävda att massmedia driver varumärkeskännedom som ger resultat i vilken information vi letar efter på nätet. Ändå är resultaten intressanta. De visar om inte annat att den som inte har en högkvalitativ webbnärvaro bygger varumärke i massmedier i onödan.

Via Corporate Engagement.

%d bloggare gillar detta: