Reuters låter läsarna definiera ekonomiska termer

Ännu ett spännande exempel på hur massmedier testar kraften i de sociala medierna. Reuters har skapat en wiki med ekonomiska termer som läsarna – som i alla wikis – kan ändra och bygga på. Det ska bli spännande att följa. LA Times misslyckades med sin wiki, men Reuters har startat smartare. De har exempelvis lärt av Wikipedia, dels i grundläggande värderingar, dels i vikten av att bygga upp en grupp engagerade människor som tar ansvar för och bryr sig om wikins utveckling.

%d bloggare gillar detta: