Sociala webbverktyg används mest internt

Sociala medier används mer på intranät än externt. Och de används av en majoritet av världens företag, åtminstone om McKinsey har rätt i sin senaste rapport.

McKinsey har frågat 1 700 chefer på företag i varierande branscher och storlekar om sociala medier/social webbteknik. Slutsatsen är tydlig. På intranäten är genomslaget stort — och ökande. 53 procent var igång 2007 och i år är andelen 65 procent.

The largest components of growth have come from using Web 2.0 to develop new products / services internally, to manage internal knowledge and to reinforce the company culture via tools such as internal social networking applications.

Procentsatserna kan jämföras med 58 procent som använder webben 2.0 för att öka utbytet med kunder och ”bara” 40 procent som riktar sig till partners och leverantörer.

Utan att ha gjort någon egen undersökning tycker jag att siffrorna är höga ut ett svenskt perspektiv, framförallt de som gäller externa aktiviteter. Men den ungefärliga relationen mellan områdena känns rimlig också för Sverige.

%d bloggare gillar detta: