Sju kännetecken på en bra webbplats

På en bra webbplats måste många delar fungera. Ett dyrt och stort publiceringssystem är meningslöst om inte innehållet levererar det läsarna vill ha. Samtidigt kvittar det hur bra text och bild är om sidorna inte går att hitta i en rörig struktur. Peter Morville har definierat sju kännetecken på en webbplats som alla krävs för en bra upplevelse:

  • Nyttig
  • Användbar
  • Angelägen
  • Värdefull
  • Enkel
  • Tillgänglig
  • Trovärdig
  • %d