Nyheter och kritisk debatt om 24-timmarsmyndigheten

Den nystartade 24timmarsbloggen vill se ”…mera öppenhet och genomskinlighet. Vi tror på en fristående mötesplats för nyheter, kommentarer och kritisk debatt om 24-timmarsmyndigheten.”

Detta är ett utmärkt initativ. Visionen om ett ständigt öppet myndighetssverige är det väl få som kan ha några invändningar mot. Personligen har jag dock vid flera tillfällen reagerat över den nästan religiösa attityden bland förespråkarna. Kritisk debatt är efterlängtad – och jag vet att det suckas rätt friskt ute bland många av de offentliga institutioner som ska genomföra visionen.

Det återstår däremot att se om bloggskribenterna verkligen klarar av att leda en kritisk debatt. De är själva engagerade i 24-timmarsmyndigheten på ”olika håll och på olika sätt”. Vid en mer allmän betraktelse bådar det inte gott – men låt oss ge dem en chans.

%d