BBC vill göra ljud och video sökbart

BBC är ett imponerande framåt företag. Nu har de inlett ett arbete för att ta bort ljudets och videons stora nackdel jämfört med vanlig text – svårigheten att på ett meningsfullt sätt söka i arkiverat innehåll. Det är Tom Coates som beskriver Annotatable Audio, ett internt projekt på BBC.

Poängen är att ta sökbarheten ett steg längre än enkla innehållsförteckningar och långa programlistor. De tänker sig ett system som har stora likheter med Wikipedia, uppslagsverket där vi alla kan tillföra kunskap. Som lyssnare ska vi helt enkelt kunna förse mediefiler med anteckningar/kommentarer och referenser. Användargenererad metadata, skulle man kunna kalla det.

”… we wanted to develop an interface that might allow the collective articulation of what a programme or speech or piece of music was about and how it could be divided up and described.”

Mycket av det som utvecklas på webben just nu är kul grejer. Kanske kan de komma till användning, kanske inte. Men detta är inte ett sådant exempel. Skulle BBC hitta ett system som fungerar öppnar det upp för en multimedierevolution på nätet. Naturligtvis är fördelarna uppenbara för de gamla radio- och tv-bolagen med enorma arkiv. Men det är bara att tänka produktpresentationer, supportinformation eller utbildningsmaterial för att se möjligheter även för andra företag och organisationer.

%d bloggare gillar detta: