Första anblicken avgörande för webbplatser

En tjugondels sekund – det är den tid det tar en besökare att bilda sig en uppfattning om en webbplats. Detta enligt en grupp kanadensiska forskare. Det intryck denna korta tid ger stannar dessutom kvar och påverkar vår bild av webbplatsen – inklusive dess innehåll – också när vi får längre tid på oss att bilda en mer genomtänkt uppfattning.

Man kan tolka detta på två sätt. Antingen betyder det att vi bör förflytta oss till webbens stenålder (1998) och satsa alla resurser på snabba, visuella detaljer. Eller så innebär det att vi måste inse att webben är ett komplett medium. Allt vi gör räknas, från första tjugondelen till sista nedladdningsbara pdf-en. En innehållsmänniska som jag både hoppas och tror på det sista alternativet.

%d bloggare gillar detta: