Det är inte mitt fel, kära Knuff…

Försöker konsekvent undvika mer tekniska detaljer här, men jag noterar att jag inte är själv om att ha fått följande varning.

Det handlar om den annars utmärkta tjänsten Knuff som tycker att ”jag” hämtar ett visst flöde, en sökning efter länkar hit, för ofta.

Problemet är att jag inte gör något annat än att prenumerera på flödet i två nyhetsläsare, de två största på marknaden: Bloglines och Google Reader. Och även om jag försöker undvika att underskatta mig själv, tror jag knappast att Google ändrar sina rutiner för att moi ringer 🙂

Någon som har en idé för vad de av oss som nu varnas kan göra?

Kalmar.se gör en Google

En stor sökruta mitt på sidan som huvudväg in på webbplatsen. Vi känner igen det från Google. Nu har en svensk kommun, Kalmar, kopierat framgångsreceptet.

Kalmars webbplatsKalmar kommun har en ny webbplats. En tydlig del av omgörningen är den du ser — sökfunktionen har blivit den mest prioriterade ingången.

Jag har väntat på detta. Egentligen är det logiskt. Världens mest kända(?) webbplats, Google, funkar alldeles utmärkt. Varför inte baka en annan webbplats på samma recept?

Som Google, men inte lika bra som Google

Hela vägen går nu inte Kalmar. De erbjuder fem andra vägar in. Tur är det, skulle man kunna säga. För det Google oftast gör klarar inte Kalmar. Sökmotorn ger helt enkelt inte bra svar på givna termer.

Sök på ”dagis” och du får nonsensresultat. Sök på ”socialbidrag” och du erbjuds gamla årsredovisningar. Sök på ”skollov” och svaret är intetsägande.

Å andra sidan: ”Kommunalråd” leder till kommunalråden. ”Bygglov” ger snabbt bra information. ”Brandkår” leder mig rätt. Här finns en bra grund värd att utveckla vidare.

Annorlunda kommunikativt perspektiv

Nästan lika intressant är att Kalmar bryter mönstret för kommunala — och många andra — webbplatser. Den bygger inte på nyheter. Den bygger på att jag med minsta möjliga distraktion tar mig dit jag ska.

Jag håller fortfarande på och formulerar just denna förändring för mig själv. Det gör en smula ont i själen på en gammal nyhetsjournalist men jag är övertygad om att vi fokuserat allt för mycket på aktuellt, nytt och uppdaterat på webben.

Webben är en plats för självservice. Vi använder den för att lösa uppgifter och viktiga uppgifter har en tendens att vara statiska.

Bryt dig loss från din egen webb

Webbkommunikation för företag och myndigheter är inte längre (bara) en fråga om vad vi kommunicerar på vår egen webbplats. En av de tydligaste trenderna just nu är vikten av att finnas där människor vi vill nå redan finns. Spräng ramarna, släpp sargen.

Kommer att tänka på detta eftersom jag håller en kurs (”Kvalificerad redaktör”) i dagarna. För varje gång blir det allt tydligare hur aktuell uppmaningen att bryta loss är.

Vi har förstås Electrolux sociala pressrum som använder Flickr och YouTube för att distribuera bilder och video. Webbstrategi beskriver hur Glocalnet startat en kundservice på Facebook. På samma sajt blev jag i kväll inbjuden till Naturskyddsföreningens kampanj Ta ditt klimatansvar.

Staten spränger ramarna

Och det är inte bara företag eller opinionsbildande organisationer. Det statliga verket för näringsutveckling, NUTEK, har också brutit sig loss. De engagerar sig i diskussionen på startaeget.se.

Till detta kommer förstås mer eller mindre nya tekniska möjligheter som RSS, gadgets, widgets, Web Services som alla har det gemensamt att de möjliggör publicering av innehåll/data från en webbplats på andra webbplatser (eller rakt in i läsarens dator).

Det finns kort sagt hur många exempel som helst. I de enskilda detaljerna upplevs de nog inte alltid som omvälvande. Men den stora bilden är inget annat än omvälvande.

En bra webbredaktör har alltid omvärldsbevakat. En bra webbredaktör i dag bidrar till omvärlden och inser att kommunikationsansvaret går långt bortom gränsen för den egna domänen.

P&G lyckas med omvärldens (och webbens) hjälp

En måhända sedelärande historia. Med 9 000 anställda inom forskning och utveckling borde Procter & Gambles produktutveckling haft alla förutsättningar att lyckas. Men det gjorde den inte. Inte förrän VDn bestämde sig för att vända sig till människor helt utanför företaget.

More than 35% of the ideas now come from outside the R&D department and productivity has soared 60%. Almost 80% of the product launches are successful as compared to 30% for the industry.

Vilket företag vill inte uppnå det? Webben har spelat en stor roll för att hitta och samarbeta med de människor som har idéer, uppenbarligen, men detta är inget webbprojekt. Det handlar om affärsutveckling och i dag är webben bara det enklaste sättet att nå människor som behövs för att utveckla verksamheten.

Läs mer: