10 ”bästa” intranäten utsedda

Jakob Nielsen har återigen utsett årets ”bästa” intranät. Ta epitetet ”bästa” med en stor nypa grovsalt — men det är alltid intressant att få insikter i intranät som företagen själva är stolta över.

Som jag tidigare påpekat är det per definition omöjligt att utse de bästa intranäten. Det skulle förutsätta att någon hade tillgång till alla intranät.

Det är dessutom så att de som utser vinnarna inte gör någon egen granskning av intranäten som vill vara med i konkurrensen. All bedömning sker på deltagarnas egna uppgifter, bedömningar och beskrivningar.

Bondfångeri? Antagligen. Syftet är att sälja en dyr rapport. Men, men… Detta är ju 10 stora intranät som intranätteamen själva är riktigt nöjda med. Så lite intressant är det att se vad som utmärker dem.

Större budgetar

…when we started honoring intranet projects in 2001, the average winning team had 6 members; today, the average team size is 14.

Ökad strategisk betydelse

…this year does show dramatically increased executive visibility for the intranet in many of the winning organizations. This executive involvement typically results from companies viewing the intranet as a collaboration tool and appreciating the increased business efficiency that a good intranet brings.

Större samarbetsmöjligheter

Although inspired by the open Internet’s ”Web 2.0” sites, these features often have a much stronger business model within the enterprise…

Mer personalisering och anpassning

As many of this year’s winners show, intranet personalization is becoming increasingly sophisticated.

%d bloggare gillar detta: