Fem trender på avancerade intranät

Synligare värde och mindre miljöpåverkan. Det är två dimensioner som just nu driver de mest avancerade intranäten framåt, enligt Intranet Benchmarking Forum.

De fem trenderna är dessa:

  1. Intranät är mer än det vi traditionellt förknippat med begreppet. Det är en bred digital miljö för att göra saker (självbetjäning, med andra ord).
  2. Stödet för arbete på distans/från hemmet blir allt viktigare. Finanskris och klimatoro driver denna utveckling.
  3. Utbytet från medarbetare till medarbetare blir både vanligare och mer naturligt. Den sociala webben påverkar givetvis intranäten.
  4. Företag använder intranät för att dra nytta av medarbetarnas kollektiva intelligens.
  5. Chefer hittar metoder för att dra större ekonomisk nytta av intranät.
%d bloggare gillar detta: