Vart femte företag har etablerat socialt intranät

Vart femte företag i årliga undersökningen Global Intranet Trends har en väletablerad användning av sociala medier på sina intranät, även om de allra flesta av dem endast har det för vissa delar av verksamheten. Att se och förstå affärsnyttan med sociala medier är en av huvudutmaningarna för intranät just nu.

Ärligt talat tycker jag att siffran, knappt 20 procent, är hög. Sannolikt har en viss typ av företag svarat — de som är intresserade och långt komna — eller så öppnar begreppet ”väletablerad” för lite väl många tolkningar. Men att det är en fråga många funderar kring känner nog alla som arbetar med intranät igen.

De värden som flest hittills sett av mer sociala intranät är intressanta men möjligen för diffusa för den som har hårt sifferberoende ledningar att be om pengar från.

  • More effective knowledge-sharing
  • Better informed employees
  • More engaged employees

Undersökningen bekräftar också att de stora trenderna från tidigare års undersökningar kvarstår. Intranäten blir allt mer

  • huvudvägen in till allt det stöd jag behöver i mitt arbete
  • inriktat på att hjälpa den enskilda arbetsgruppen
  • en plats där utbyte sker i realtid
  • platsoberoende, tillgängligt hemifrån eller mobilt
  • kretsar kring personerna, medarbetarna.

2 kommentarer

Kommentarer är stängda.

%d