Trender: Det sociala intranätet levererar inte fullt ut (än?)

Den årliga undersökningen ”Digital Workplace Trends” visar att det sociala intranätet fortfarande inte riktigt har slagit igenom. Och kanske det till och med upprepar det traditionella intranätets misstag. Men det finns också många ljuspunkter. Allt bättre styrning är en sådan.

Jane McConnell lyfter fram 10 omständigheter specifikt ur undersökningen. Föga förvånande — med tanke på diskussionen kring intranät under 2011 — handlar många om det sociala intranätet.

Social collaboration experimentation is continuing but enterprise-wide deployment has not increased over the last 12 months. (…)

Benefits observed from social and collaborative initiatives remain anecdotal and qualitative. (…)

New concerns emerge as organizations gain experience: re-creation of organizational silos on new social platforms, digital native versus digital migrant cultures, and language issues in multi-language global companies.

Flera riktigt positiva saker finns dock att notera också. Två stycken framstår för mig som särskilt viktiga.

An increasing number of organizations are using the intranet or digital workplace to support customer-facing staff.

Bra! Intranätet har givetvis ett stort jobb att göra internt men affärskritiskt, och superintressant för ledningen, blir intranätet först när det direkt stödjer affären.

The major evolution in governance is the emergence of the “digital board“, a body responsible for high-level, strategic decision-making for both internal and external channels.

Jag är inte lika övertygad som Jane om att det alltid är en fördel att styra intranät, webbplats och sociala medier på samma sätt och med samma människor. Intranätet har så många avgörande intressenter som ärligt talat är ganska oviktiga för de andra kanalerna. Men strunt samma. Besluts-/styrgruppen är i princip helt rätt tänkt.

3 kommentarer

 1. Jag är inte lika övertygad som Jane om att det alltid är en fördel att styra intranät, webbplats och sociala medier på samma sätt och med samma människor.

  Det kanske kan vara samma ägar-/styrgrupp. Jag tror dock att varje kanal bör ha var sin ”affärsansvarig”, som ser till att den egna kanalen blir på bästa möjliga sätt för den egna målgruppen.

  1. Ok, då förstår jag 🙂

   Jo, det finns förstås ingen perfekt organisation – det handlar ofta om kultur och organisatoriska traditioner. Det ska ju funka, inte bara vara ”absolut rätt” i någon mening.

   Den affärsansvarige du talar om, däremot, är helt nödvändig. Någon måste vakna på morgonen och vara engagerad för helheten i upplevelsen, nyttan, etc.

Kommentarer är stängda.

%d