Sökes: Ny ekonomisk världsordning

Fast Company har startat en hel avdelning på sin webbplats kring boken The Support Economy.

Boken hävdar att dagens kapitalism nått vägs ände och försöker hitta den nya kapitalismen, en ”distribuerad” snarare än ”chefsstyrd” kapitalism. Internationellt har boken väckt mycket uppmärksamhet och jag har noterat att den börjar dyka upp i kurslitteraturen på svenska högskolor. Jag har inte läst den i sin helhet, men författaren Shoshana Zuboffs åsikter känns lite som en praktisk och mer användbar version av (delar av) den framtida marknadsekonomi som The Cluetrain Manifesto målade upp 1999.

%d