Open Source Marketing: Nygammalt alternativ till masskommunikation

Jag hjälpte i förra veckan Ad Innovators redaktör att förstå den svenska webbplatsen Open Source Marketing. Som så ofta när man slumpmässigt sätter sig in i ett ämne, fastnade jag för denna välskrivna webbplats. Slutsatserna är inte olika de i Cluetrain Manifesto, som får sägas vara den filosofiska grundstenen till utvecklingen inom kommunikation med målgruppsmedverkan (participatory communication). Hela detta område går framåt i rasande fart just nu med hjälp av verktyg som instant messaging, wikis, webbloggar, sociala nätverk.

Open Source Marketing är närbesläktat men handlar mer uttalat om att stödja försäljningsprocessen. Ett känt exempel är MITs beslut att göra allt kursmaterial tillgängligt på nätet.

Här ett litet klipp från webbplatsen: ”Open Source Marketing är nätverkssamhällets motsvarighet till industrialismens masskommunikation. När ett varumärkes identitet inte längre bara handlar om någonting som skiljer det åt från övriga varumärken utan när tillhörighet, gemenskap, relationer, förtroende och värderingar blir viktiga inslag i ett varumärkes inre värden, då blir Open Source Marketing en absolut nödvändighet. Metodiken som principen bygger på är dock inte ny. Faktum är att den härstammar från en tradition som är tusentals år gammal. Open Source Marketing handlar nämligen om att konversera. Det handlar primärt om att låta samtliga anställda i ett företag föra en kontinuerlig dialog med kunder, leverantörer och återförsäljare.”

%d bloggare gillar detta: