Följ utvecklingen i Ukraina på nätet

Du kan skaffa dig en betydligt mer omfattande bild av utvecklingen i Ukraina än vad svenska medier förmedlar. Flera bloggare rapporterar löpande, personligt och ibland initerat direkt från de gator och torg där människor samlas. Kolla till exempel Le Sabot Post-Moderne eller några av de webbplatser som chez Nadezhda länkar till.

Det är inte objektivt. Men vad eller vilka är det? Ur ett medieperspektiv är detta ytterligare ett bevis på hur ”mikro-journalistik” eller ”medborgarreportrar” faktiskt i grunden förändrar informationens väg och innehåll.

%d