Företaget där alla anställda har en egen blogg

Snacka om att vi ligger långt efter i utvecklingen här i Sverige. Det holländska företaget Macaw har 110 anställda och samtliga har en intern blogg – och de allra flesta använder den.

Nu är detta visserligen ett IT-företag och därför säkert mer öppet än andra för att testa ”nya” webbgrejor. Men det är ju inte bara webbföretags anställda som behöver dela kunskap med varandra. Och framförallt inte bara företag i Nederländerna…

%d