Sociala nätverk – hype eller revolution?

Sociala nätverkstjänster hör till ett av de växande – i varje mest omtalade – inslagen på den ”nya” webben, där innehåll och funktioner blir allt mer humaniserade/individualiserade. LinkedIn är den mest kända men det finns fler, som exempelvis OpenBC. Svenska tonårsföräldrar känner säkert också till principen genom Lunarstorm som bygger på samma grundläggande tankar, om än något mindre strukturerat.

Hur kraftfulla är då de webbaserade sociala nätverken? Ja, enligt denna artikel på Kommunikationsforum är svaret inte enkelt. Det finns en potential i nätverkan men också mycket överskattning.

%d bloggare gillar detta: