Ta reda på vad intranätet ska göra

James Robertson har skrivit en utmärkt artikel om olika metoder för intranätanalys, närmare bestämt hur du tar reda på vilka behov som finns.

Han går igenom sex strukturerade metoder och en intressant iakttagelse som jag fullt ut håller med om gäller enkäter: ”While they can be quickly and widely distributed, they are often not an effective way of gathering meaningful results.”

Komplettera åtminstone, för alla personalgrupper, med någon eller några av dessa metoder.

  • Fokusgrupper
  • Personal- och intressentintervjuer
  • Arbetsplatsobservation
  • Kombinerad intervju och observation
  • Uppgiftsanalys

Jag har själv goda erfarenheter av den kombinerade intervjun och observationen, det vill säga att sitta ner med anställda och följa deras intranätanvändning samtidigt som de förklarar vilka val de gör och varför. Fokusgrupper kan jag däremot känna ungefär samma skepsis mot som när det gäller enkäter.

För mig handlar bra behovsanalys om att komma så långt som möjligt bort från vad människor säger att de behöver – och så nära det bara går vad människor i praktiken behöver. Inte sällan skiljer sig dessa båda åt.

%d bloggare gillar detta: