Undersökning: Pressrum på webben

IBM i Spanien har gjort en ambitiös undersökning av pressrum på webben – rapporten finns som pdf. 170 företag från åtta länder är med i undersökningen. Nyttig läsning för alla som ansvarar för en extern webbplats.

Här är en kort sammanfattning av resultaten:

  • Media är den näst viktigaste målgruppen på webbplatserna i undersökningen, viktigare än analytiker och partners.
  • I USA har 100 % ett pressrum, i Europa 91 %.
  • 3 av 4 pressrum nås med bara ett klick från startsidan.
  • Endast 5 % kräver registrering i pressrummet.
  • Pressmeddelanden är det vanligaste innehållet och de allra flesta klassificerar dem för att skapa ordning. Skandinavien är dock klart sämst på klassificering.
  • På hälften av webbplatserna sparas pressmeddelandena i mer än 3 år.
  • Bakgrundsinformation och -rapporter är vanligare i USA och Frankrike än i de nordiska länderna.
  • Biografier över den högsta ledningen är vanligt i USA men bara 17 % av de europeiska företagen har detta.
  • Finansiella data i pressrummet är långt ifrån självklart.

Och så vidare. Det finns hur mycket fakta som helst att ta till sig. Gör det. Att döma av denna genomgång skulle svenska företag kunna lära sig mycket av våra kollegor i andra länder.

Thanks Shel for the link!

%d