IBM vill hjälpa företag att följa bloggar

Mer än 50 procent av informationen på nätet produceras idag av enskilda, hävdar IBM. Det handlar om communities, forum, bloggar, podcasting och så vidare. Av det jag sett hittills har de traditionella tjänsterna för omvärldsbevakning inte klarat att anpassa sig. Visst läser de lite bloggar, men den som tror att man kan följa några hundra bloggar och därmed ha fingret på pulsen har inte förstått vad det handlar om.

Nu kommer IBM med program som ska göra jobbet. Jag kan inte bedöma hur bra deras lösning är. Men inriktningen är rätt. Man kan bara ha koll på omvärlden om man tar hänsyn till alla dessa nya källor, och dessutom källor som dyker upp lika snabbt som de kan försvinna.

”Corporate leaders who ignore what bloggers are saying about them and their businesses could have serious consequences.”

%d