Google älskar din företagsblogg

Med alla djupgående – nästan filosofiska – resonemang om företagsbloggar, är det värt att reflektera över en av de mest konkreta fördelarna: att Google tenderar att ranka bloggar högre än andra webbplatser. I den ”sökmotorekonomi” vi ser växa fram är ett företags placering i Google en viktig fråga, vilket inte minst aggressiva och ibland oseriösa optimeringsföretag illustrerar.

Du ska inte starta en företagsblogg bara för att rankas högre i Google. Men det är utan tvekan en aspekt att ta hänsyn till.

Läs mer om Google och bloggar i Jyllands-Posten (via) eller i en artikel där jag förklarar varför Google gynnar bloggar.

%d bloggare gillar detta: