Skriv en bra titel för ditt småföretag

Höstruschen har börjat. Men ett snabbt tips för den lilla firman — glöm inte bort att berätta vad du gör i titeln på din hemsida.

Det här är ju sökoptimeringens grundkurs men search engine land motiverar på ett bra sätt varför det är viktigt att ha med följande tre delar i titeln(?) på din startsida.

  1. Företagsnamn
  2. Typ av verksamhet
  3. Ort eller annan geografisk bestämning

Spontant — efter många misslyckade försök att hitta exempelvis hantverkare via Google — tror jag att alldeles för många missar #2.

Allt viktigare komma högt i sökresultat

Vi har alltid vetat hur viktigt det är att komma högt i sökmotorernas träfflistor för att få besökare. Åtminstone första sidan, helst topp 3. Ny statistik visar att detta bara blir mer och mer sant.

Det är JupiterResearch som undersökt på vilken resultatsida människor väljer att klicka. Att många — ungefär 7 av 10 — nöjer sig med att kika på första resultatsidan förvånar inte.

Däremot är det intressant att detta faktum tycks förstärkas. 2006 valde 62 procent att klicka redan på första resultatsidan. 2008 är det 68 procent. Det hade varit en rimlig tanke att ju mer internetvana vi blir, desto större ”eget ansvar” tar vi för vår informationssökning. Men så är det alltså inte. Vi litar i ökande grad på sökmotorerna.

Om vi inte hittar vad vi söker då? Hälften av oss ändrar sökorden/-begreppen redan efter att ha konstaterat att första sidan inte levererade vad vi ville. 9 av 10 har gett upp och ändrat sin sökning efter tre resultatsidor.

Google presenterar mer om fler

Allt fler sajter tycks få Googles utökade presentation, det som brukar kallas sitelinks eller search snippets.

Denna sajt är en av dem som nyligen fått mer utrymme i Google. Internetbrus rapporterar samma sak och jag har noterat att utvecklingen gäller också exempelvis Beta Alfa (exempel) och Uppkopplat (exempel).

sitelinks.png

Det finns en viss förutsägbarhet i presentationen men inga garantier. Teoretiskt skulle alltså exempelsökningarna ovan kunna resultera i helt vanliga resultat. Men det är otvetydigt så att fler sajter — och mindre sajter — numera omfattas av sitelinks.

Tidigare har detta varit koncentrerat till sökningar efter stora sajter, som Aftonbladet.

Är det då viktigt? Jag har inget definitivt svar, även om statistiken lär visa en del. Sitelinks dyker i huvudsak (uteslutande?) upp vid en namnsökning, det vill säga en sökning på det webbplatsen kallas. Som ”Webbrådgivaren Fredrik Wackå” eller ”Internetbrus”. Jag har inte sett dem vid detaljerade sökningar som skulle leda direkt in på en viss sida.

De som söker specifikt efter namnet är ju högst troligt på väg, mycket medvetet, mot just den webbplatsen. Alltså kan man tänka sig att Sitelinks inte skapar särskilt mycket ny trafik. De hade ju klickat ändå. Kanske kommer de lättare rätt nu, vi får se.

Intressant är det i varje fall. På gott och ont är alla förändringar av hur Google leder oss/presenterar oss viktiga för den som har något att säga på webben.

Google straffar den som säljer länkar?

Efter många diskussioner tycks det nu som att Google börjat straffa den som säljer länkar. Säljaren får lägre värdering och därmed blir länkarna mindre betydelsefulla.

Google lägger som du förmodligen vet stor vikt vid hur länkad en webbplats är när sökmotorn kalkylerar dess betydelse. Antalet länkar, var de kommer ifrån och vilken länktext som används är en stor del av förklaringen till att en webbplats rankar högre än en annan.

Detta är ingen hemlighet. Alltså finns det en marknad för den som kontrollerar en sajt med hög rankning. Den kan sälja länkar till sajter som behöver lite länk-kärlek.

Varning blir verklighet

Google har varnat ett tag för att detta ska bestraffas och enligt Read/Write Web har detta nu börjat märkas i Googles värdering av vissa webbplatser. Den som säljer straffas och jag förutsätter att länkens värde för köparen blir noll.

Logiskt. Men inte oproblematisk. Google vet ju inte vilka länkar som faktiskt är sålda. De har inte tillgång till avtal och överenskommelser. Alltså måste de göra en bedömning baserad på annat än bekräftade fakta.

I vissa fall är det säkert lätt. Det finns ju människor som annonserar (i Google…) att de säljer länkar. Men finns det en gråzon där en länk kan se ”obefogad” ut och därmed riskera att slå bakut? Jag har inte svaret och knappast någon annan heller. Frågan är om ens Google är helt klara med hur långt de tänker gå.

Länka för att det gynnar läsaren

Vi får se hur detta utvecklas. Personligen är jag övertygad om att så länge du länkar med läsarens bästa för ögonen är du på den säkra sidan. Det är ju den grundläggande insikten att ”en länk = en rekommendation” som Google byggt sitt imperium på. Detta fundament kommer de inte att riva.

Men om du säljer eller köper länkar utan att tydligt visa att det handlar om annonser bör du sluta. Av detta och tusen andra skäl.

Sökmotorer viktiga för dig som säljer till företag

Ny intressant undersökning: Sökmotorer är det tredje viktigaste sättet att hitta leverantörer. De två viktigaste är leverantörens webbplats samt rekommendationer. Och båda dessa tar också ofta vägen via en sökmotor.

brbse.jpg

Jag håller då och då kurser i sökoptimering för redaktörer. En av de vanligaste invändningarna mot vikten av att rankas högt är ”vi säljer ju bara till andra företag”. Tanken är alltså att Google mest är en marknadsplats för de som riktar sig till slutkonsument.

Tanken är uppenbart fel och har varit det längre. Men det är alltid bra med statistik som visar hur det är.

Det vi ser är bland annat att allmänna sökmotorer, framförallt Google, är klart viktigast. Men ju närmare ett faktiskt inköp det kommer desto viktigare blir branschspecifika sökmotorer.

Luras inte av att staplarna blir 100 procent. Självklart kommer inte alla kunder från sökmotorer. Det finns som nämnt två viktigare vägar. Fast frågan är om inte de två snarast understryker vikten av att rankas högt i sökmotorer:

When you consider that another 27 percent of buyers will find a vendor’s site via a search engine, and that a recommendation from a colleague or other offline influence will generally lead a buyer to a search engine, the importance of cultivating a strong presence in relevant search results becomes even more clear to B2B vendors.

Personsök viktigt och fortsätter växa

Ingen intresserar en människa som andra människor. Det stämmer på intranät och det stämmer på webben.

Alla intranät jag har undersökt för att hitta de viktigaste uppgifterna som medarbetarna vill utföra har en gemensam topp-prioritet. Vi vill hitta varandra. Telefonboken (eller vad det nu kallas) är intranätets förmodligen viktigaste funktion. Knappast någon revolutionerande insikt. Men det är tankeväckande att samma grundläggande princip tycks gälla på webben.

WebProNews noterar hur sökningar efter personer alltid ligger högt på Googles topplistor. Vi söker helt enkelt otroligt mycket efter namn.

Vad detta betyder kan man förstås fundera på. Person- och kändiskult finns säkert med i botten. Men frågan är om det antyder en strategi för vanliga företag och organisationer? Är det lika viktigt att sökoptimera webbplatsen för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som för produkter eller tjänster?

Jag har inte svaret. Men nog är det befogat att ställa frågan.

1 sekund har du på dig att övertyga sökaren

Att titeln är viktig för hur högt en sida rankas av sökmotorerna känner du nog till. Men lite statistik visar hur viktig den är också för att fullfölja en eventuell hög rankning.

Den som söker ägnar nämligen i genomsnitt 1,1 sekunder åt ett sökresultat. I stora drag innebär det att det är din titel som blir granskad av läsaren, det vill säga texten som är länk på sökmotorns resultatsida.

En sekund låter väldigt lite men räcker för att du ska hinna få något sagt — så länge du vet precis vem du vill nå, i vilken situation och vilka ord som fångar deras intresse.

En (1) sekund är för övrigt också den tid en läsare lägger på att läsa en rubrik på nätet.

Dörrsidor är dålig kommunikation

Dörrsidor (”Doorways”) är ett sätt att skapa mer trafik till en sajt från sökmotorer. Det kan vara en effektiv metod för att ranka högst. Men det är också en ifrågasatt metod som riskerar att skapa förvirrade besökare. Och då är trafiken från sökmotorn inget värd.

Jag är småföretagare och som sådan behöver man ibland marknadsföra sig. Jag anlitar ett smidigt och billigt tryckeri på nätet men grejerna ska ju skickas ut också. Dags att kika på frankeringsmaskin alltså (för vem vill frankera 1.500 vykort för hand?).

”Kika på” betyder att söka på nätet. Sagt och gjort. Första träffen kommer från Pitney bowes och ser ut att handla om precis det jag är intresserad av. Men det är något skumt med sidan. Det finns ingen navigation. Inget annat innehåll än ganska taffliga reklamtexter där ordet ”frankering” återkommer hela tiden. Ordet finns i URLen, titeln, de båda rubrikerna och brödtexten.

Allt gjort enligt sökoptimeringens ABC. Budskapet avslutas sedan inte med en uppmaning att köpa eller kontakta en säljare. Nej, de vill jag ska gå till pitneybowes.se.

Du fattar vid det här laget att jag hamnade på en dörrsida. Dess enda syfte är att ranka högt på ett ord eller begrepp. Sidans jobb är gjort genom att ranka högt i Google och sedan leda mig till företagets riktiga sida. Där vill de sälja till mig.

En tveksam metod av flera skäl

Dörrsidor är en vanlig — hur vanlig vill jag låta vara osagt — tjänst från sökmotoroptimerare. Den är ifrågasatt och ett överutnyttjande kan utan tvekan leda till direkt bestraffning, det vill säga uteslutning ur sökmotorn.

Men även om vi bortser från den aspekten vill jag peka på ett än mer grundläggande problem: Det är dålig webbkommunikation.

Jag köpte ingen frankeringsmaskin. Jag slussades från en sida som vid en snabb anblick handlade om precis mitt intresse till en sida med ett helt produktutbud. Det ”löfte” den första träffen gav mig kunde företaget inte hålla. Mitt val var då enkelt. I stället för att börja navigera sajten vände jag tillbaka till Google och de följande träffarna.

Om det finns en lärdom i detta för dig som ansvarig för en sajt får du avgöra själv. Men ett tips skulle ju kunna vara att satsa på att dina besökare hittar rätt sida direkt…

De fem första sökträffarna är de som räknas

Länge har ”sanningen” varit att så länge du kommer bland de tio första sökresultaten för de ord/begrepp som är viktiga för dig så har du bra förutsättningar att locka besökare. Men nu pekar forskningsresultat på att det är Topp-5 som gäller.

Jag är sen med detta, jag vet. Men för min egen del vill jag arkivera slutsatserna ur Microsofts undersökning av sökbeteende.

Resultatet är omdebatterat och man kan också fråga sig hur realistiskt det är är sikta på de första fem resultaten. Att åtminstone hamna på första resultatsidan (dvs bland de 10 främsta resultaten, vanligtvis) bör fortfarande vara ett delmål.

Länkbete är kejsarens nya kläder

En av de metoder för sökoptimering som skapar mest intresse ju nu — åtminstone internationellt — är länkbete, eller ”linkbait” på engelska. Antagligen kommer du att höra av optimeringsfirmorna under året med förslag om länkbete. Kanske har du redan haft det samtalet.

Tänk då noga igenom vad du egentligen blir erbjuden. Länkbete är nämligen innehåll som är så bra att massor av människor vill länka till det. Som du vet gynnas din rankning i Google och andra sökmotorer av inkommande länkar. Ju fler som länkar till dig, desto enklare blir du att hitta.

Länkbete är inte sökoptimering

Om länkbete kan vi därmed konstatera två saker:

  1. Att skapa innehåll som människor engageras av och länkar till av fri vilja (inga skumma länkbyten etc.) är precis rätt väg att gå. Det är en långsiktigt hållbar metod.
  2. Det är inte sökoptimering. Det är framgångsrikt redaktionellt arbete eller lyckad marknadsföring. Och inget du behöver sökoptimeringsföretag till.

Innan jag blir påhoppad av en hel bransch ska jag kanske förtydliga den sista punkten. Säkert finns det kompetenta skribenter och marknadsförare som har anställning på vissa sökoptimeringsföretag. Men du söker inte optimeringskunskap. Du söker — eller har redan själv — kunskapen att skapa innehåll som

  • väcker känslor
  • upplevs som nytt, till och med unikt
  • engagerar läsaren
  • är roligt, utmanande eller provokativt.

Bra innehåll helt enkelt.

Prata med din webbredaktör eller reklambyrå

När ”länkbete” kommer på tal bör du därför prata med din specialist på webbinnehåll. Din webbredaktör, marknadsförare eller byrå. För det handlar om deras kärnkompetens även om de i dag inte nödvändigtvis ser kopplingen mellan sin kompetens och framgång i sökmotorerna.

Läs mer om länkbete: 2007 Guide to Linkbaiting