Det nya mediet – mycket mer än interaktivitet på webben

Vi måste förstå vad ett medium är för att förstå hur djupgående förändring det nya mediet egentligen innebär. Det är kärnan i Vin Crosbies uppgörelse på Rebuilding Media med alla oss som använder orden media och medium allt för lättvindigt.

Inte för att semantiken har ett självändamål. Det är viktigare än så.

Publisher and broadcasters who don’t make full use of the New Medium will likely be left behind and wither during this new century.

Internet är inget medium. Inte heller TV eller dagstidningar, börjar han. Det finns bara tre medium och det tredje – det nya – är verkligen nytt.

Första: Det interpersonella mediet

Kännetecknas av att

  • varje deltagare har jämbördig och gemensam kontroll över innehållet
  • innehållet kan individualiseras för att möta varje deltagares unika intressen och behov.

Ett vanligt samtal är det perfekta exemplet och de verktyg eller kanaler, inte medier, vi byggt för att bära detta medium är exempelvis telefonen och e-posten. Mediets svårigheter känner vi till. Såväl kontroll som möjlighet att individualisera minskar i takt med att antalet deltagare ökar.

Andra: Massmediet

Kännetecknas av att

  • exakt samma innehåll går ut till alla mottagare
  • avsändaren har total kontroll över innehållet.

Nackdelarna brottas vi med dagligen. Det går inte att individualisera och som mottagare har vi ingen kontroll. Tänk bara på vilken nyhetssändning i TV som helst.

Tredje: Det nya mediet

Kännetecknas av att

  • unikt individualiserad information kan samtidigt levereras till eller presenteras för ett i teorin oändligt antal människor
  • alla inblandade – publicist eller konsument – delar lika och ömsesidig kontroll över innehållet.

Jag har ett tag nu försökt förklara webbens nya användningsområden med att de för oss så nära det personliga mötet vi kan komma med masskommunikativa verktyg. Det ligger nära Crosbies diskussion. Det nya mediet, menar han, har de gamla mediernas positiva kännetecken utan att dela deras nackdelar.

Detta öppnar möjligheter vi bara sett början på, tror jag. Vissa har inte ens anat skillnaden än och även om Crosbie talar om journalistik finns det mycket att lära för alla som behöver kommunicera.

…almost all publishing and broadcasting companies still make the mistake of providing only the traditional Mass Medium package of information online. Many of those companies also mistakenly term themselves interactive merely because they now also operate online.

Japanska största bloggspråket

Japanska är det vanligaste språket bland världens bloggare. Engelska kommer på andra plats och kinesiska på tredje. Det visar siffror från Technorati. Det finns en liten brasklapp. Technorati erkänner att de är dåliga på att indexera framförallt koreanska bloggar men även det franska språket kan vara underrepresenterat.

Med ”vanligaste språket” menas inte flest ord utan flest bloggposter. Japanerna skriver oftare men mindre än de flesta andra, vilket säkert är ett resultat av att mobilt internet – och därmed mobilt bloggande – slagit igenom i Japan på ett sätt som saknar motstycke i andra länder.

Slide0013-tm.png

Läsa tidningen på riktigt i datorn

Beta Alfa 2.0 berättar att ”Microsoft har meddelat att de håller på med en applikation för tidningsläsande på datorn. Arbetsnamnet är Times Reader. Tanken är att publicisiter kan skapa ett nedladdningsbart dokument som kan stoppas in i den bärbara datorn och sedan läsas offline.”

Tydligen handlar det om en kombination av tekniker som gör den nya elektroniska tidningen mer skärmanpassad än pdf men samtidigt mer fullständig än den läsning RSS erbjuder.

Som Beta Alfa konstaterar är Microsofts tanke inte unik. Det finns andra försök i samma riktning. Poängen med att just Microsoft står bakom är givetvis genomslaget på marknaden. Skulle detta bli något öppnar det intressanta möjligheter inte bara för dagstidningar. Personaltidningar, kundtidningar eller nyhetsbrev får en ny arena att spela på.