Överskatta inte sökfunktionen

I princip alla webb- och intranätsprojekt jag sett eller varit med i de senaste åren har haft en ”bättre” sökfunktion högt på kravlistan. Att det kravet i sig är omätbart och därför av begränsat värde har alltid varit min främsta invändning. Därför har jag försökt styra projekten i riktning mot att definiera krav på en ”bra” sökmotor. Och det går, förstås.

Men förtjänar sökmotorn verkligen den andel av uppmärksamheten den ofta får i webbprojekt? Jared Spool diskuterar och exemplifierar sökfunktionens betydelse. Hans slutsats är en viktig tankeställare för många projektansvariga: Det upplevt stora behovet av sökfunktionen beror ofta på att användarnas första val, länkar att klicka på, inte är tillräckligt väl utbyggt.

%d