Dell utlovar öppenhet i online-policy

I samarbete med Word of Mouth Marketing Association (WOMMA) har Dell i dag presenterat sin Online Communication Policy. De är inte först ut med en sådan, för ett drygt år sedan gjorde jag en granskning av de då mest kända, men det är intressant att just Dell tar detta steg.

Dell är ju företaget som blev ökänt för att inte lyssna. För att inte ta den minsta notis om klagomål som kunderna framförde på bloggar och mötesplatser. Nu kan man notera att de faktiskt själva pratar om ”Dell Hell” i sin företagsblogg.

Policyn slår för det första fast att

…online communication tools such as weblogs (“blogs”) and other online channels (chat rooms, etc.) increasingly serve as channels for direct interaction with customers, the media and other Dell stakeholders.

Detta ställer krav på Dells medarbetare. De ska exempelvis alltid vara öppna med att de representerar Dell, lämna riktig information och följa företagets etiska riktlinjer i övrigt. Den som inte följer detta tar en betydande risk. De blir föremål för disciplinära åtgärder

…up to and including termination of employment from Dell.

Här finns något att lära. Vare sig du har egen företagsblogg eller inte så är möjligheten stor att medarbetare engagerar sig i diskussioner i sociala medier. Att det inte bara är tillåtet utan uppmuntras är ett starkt budskap, liksom att företaget tar sitt ansvar och kräver att alla anställda följer de sociala mediernas oskrivna regler.

%d bloggare gillar detta: