Fyra sorters gräsrotsröster

Människor som publicerar innehåll och skapar samtal på nätet gör det av olika anledningar och på olika sätt. Church of the Customer Blog har gått igenom hela landskapet och drar slutsatsen att det finns fyra större kategorier av ”…amateur, citizen-created sites that focus on products, brands or companies.”

  1. ”Filters”: Människor som samlar artiklar, bloggposter, videofilmer och allt annat intressant kring t.ex. ett varumärke och samlar det i ett regelbundet informationsflöde. Publicisten försöker vara objektiv och närmar sig ibland traditionellt journalistiskt arbete.
  2. ”Fanatics”: En sann evangelist som i grunden är djupt positiv men som inte drar sig för att kritisera misstag.
  3. ”Facilitators”: Skapar plattformar och bygger mötesplatser kring gemensamma intressen.
  4. ”Firecrackers”: Får uppmärksamhet och omedelbar berömmelse för enstaka grejer – en video på YouTube, kanske. Försvinner ganska snabbt från radarn när nyhetens behag passerat.

Naturligtvis är det en förenklad bild. Men den säger en del om den sociala webben där gränsen mellan avsändare och mottagare suddas ut. Företag och varumärkesansvariga behöver förstå att de möter en mångfasetterad verklighet. Deras förhållningssätt ska inte vara det samma till en Firecracker som till ett Filter (eller vilken kategorisering vi vill använda).

Båda kan hjälpa eller stjälpa. Men de är inte samma sak.

%d bloggare gillar detta: