Det är inte längre ”internkommunikation” du behöver

Den interna kommunikation som vi lärt känna som en utpräglat publicistisk verksamhet är död. Det handlar inte längre om att få ut rätt budskap, på rätt sätt, i rätt tid till rätt människor. Internkommunikatörens roll måste förändras, hävdar Keven Keohane.

Internal communicators need to start thinking of themselves as business process support (and in some cases, design) experts and part of the team that directly enables the organisation and its stakeholders to deliver the best possible customer experience.

Tankegången ligger nära det jag försöker visa i Fem sätt att mäta en webbredaktör. De klassiska publicistiska måtten på framgång, t.ex. på ett intranät, är både irrelevanta för företaget/organisationen och ointressanta för ledningen.

Är då detta ett hot mot de som jobbar med internkommunikation? Inte alls. Om vi jämför en ”kommunikatör” med någon som fungerar som ”business process support” kommer den senare att vinna på alla punkter: Lön, status, strategisk nivå, utvecklingsmöjligheter… Det handlar ju inte om att glömma hantverket utan att bygga vidare på det.

Se också: The end of internal communications

%d bloggare gillar detta: