Låt andra tala om hur bra du är

Vi litar mer på andra än på dig när vi ska bedöma hur bra du är. Enkelt, mänskligt och därför viktigt inte minst på din webbplats. Copyblogger ger oss fem tips för hur du ska lyfta fram andra kunder.

  1. Redigera inte för mycket. Det ska kännas äkta även om språket därmed inte alltid blir perfekt.
  2. Använd citat på rätt plats. Inte bara i största allmänhet på en fristående sida utan i sammanhang.
  3. Bemöt invändningar. Låt kunden/vittnesbäraren prata om det som måhända bekymrar läsaren.
  4. Fuska inte. Även om vi bortser från den moraliska dimensionen är falska eller konstruerade citat inte lika bra.
  5. Uppmuntra detaljer. Ju mer specifika omständigheter kunden nämner, desto bättre.
%d